Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( »177 )
nameiyk door hunne vrouwen , die onbeschaamd als dolle
Bacchuskinderen langs de straten liepen, en gelegenheid
zochten, om der Catholijke vrouwen de grootste belee..
digingen aan te doen, üe vervolging had niet alleen
plaats in Alexandrië, maar zij strekte zich uit door ge-
heel Egypte. Er was eeu bevel van den keizer om de
Catholijke Bisschoppen uit de kerken te jagen. iVIen stel-
de in huniie plaats liederlijke jongelingen aan, die de
zaken der Kerk naar de wereldsche staatkunde behan-
delden. üe valsche Herders begonnen met het Geloof
in Egypte te vervalschen, alwaar de Catholijke leer tot
dus verre met eene volkomene vrijheid was gepredikt
geworden; ea daar de ware Geloovigen zich van bent
afzonderden , was dit eene nieuwe gelegenheid om hen
zwaar te beleedigen , in de gevangenis te werpen, en
hunne goederen verbeurd te verklaren. — De scheuring
heeft zich nadeihaud in de Kerk, altijd met dezelfde
kenmerken, met dezelfde welgelijkende trekken vertoond,
zoodat men zich hierin onmogelijk kan'bedriegen. Het.
zijn altijd dezelfde tooneelen, dezelfde onstuimigheden,
dezelfde geweldenarijen. Deze moeten gewis , zoo men
zich aldus mag uitdrukken, hare natuurlijke gelaatstrek-
ken zijn. Men behoeft niet te vragen , aan welken kant
de scheuring is; de zaak is niet twijfelachtig. Te allen
tijde zgn de scheurmakers vervolgers geweeót; de Catlw-
igken zijn altijd vervolgd.
LX V I. H O ü F D D E li L.
D^ keizer Coüstastios verontrust de geheele l^erk.
Het Jaar 355.
CoNSTANTius, door den dood zgner beide broeders al-
leen meester van het geheele llijk geworden , gaf een
hevelschrift uit, om ai de Bissclioppen te verpiigten, de
veroordeeling van Athana'sius te onderteekenen, op straf
van verbannen te worden, flij meende het Geloof van;
7