Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 147 )
L X 111, HOOFDDEEL.
Ongelukkige dood van Anios,
Het. Jaar 336. ,
De Arianen, stout geworden door den goeden uitslag
hunner listige kunstgrepen tegen den H. Athanasius,
ondernamen het om Anius weder in Alexandrië iehxe-n-
; gen. Deze Aartskelter, gebruik makende van de afwe-
zigheid van Athanasius, kwam in de daad in die stad,
en ging zich in de kerk vertoonen; maar het Catholgke
volk konde hem er niet dulden, en er waren bg deze
gelegenheid groote onlusten, die den keizer noodzaakten
om Amus te bevelen, de stad uit te gaan, en te Kon-
•itantinopel te komen. De Arianen wilden hem den smaad ,
door dat hij in de kerk van Alexandrië niet was aange-
nomen, vergoeden, en besloten om hem op eene plegt-
statige wijze in die van Konstantinopel te doen aannemen.
De JJisschop dezer keizerlgke stad was, een eerwaardige
grijsaard, Alexanuiu genaamd, en zeer gehecht aan het
geloof van Nicea, De Arianen deden vevgeefsche pogin-
gen bij den H. Bisschop, om hem tc bewegen, Amus
in de kerkelijke gemeenschap aan te nemen. : Hij wei-
gerde standvastig hetgene waarom zij hem verzochten.
De Arianen werden tegen hem zeer vergramd; zij be-
dreigden bem, hem fe zullen doen afzetten, en een be-
vel van den keizer te verzoeken, om Arius met geweld!
in deszelfs kerk in te dringen. Dit bevel kwam in de;
daad, en men had een zoifdag uitgekozen tot de herstel-
ling van dezen goddelooze, cm denzelven aldus meerdec
luister bij te zetten. Toen nam de H. Bisschop zijne toe-
vlugt tot God. Hij begaf zich naar zgne kerk: aldaar,
alléén aan den voet van het altaar, zgn aangezigt op
den grond, zijne oogen zwemmende in tranen, deed hij
tot God dit nederige en vurige gebed: » o Heer! zoo
Amus in de Kerk moet aangenomen worden, smeek ik
l], om mij eerst uit deze were|cl te haleii; maar zoo Gij