Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 146 ) \
schijnen. De Arianen hadden de behendigheid gehad
om de Bisschoppen hunner partij tot regters te doen be-
noemen , die den H. Athanasius op de onwaardigste wijze
mishandelden: zg stonden hem niet toe: om met hen
zitting te nemen; zij verph'gten hem zelfs om te blijven ;
staan, als een misdadiger, die afwacht, dat men zijn
vonnis uitspreekt. De H. Kerkvoogd hoorde gerust de
beschuldigingen, die men tegen hem inbragt, aan, en
bg wederleide,die alle op eene wijze, die zgne beschul-
gers moest doen beschaamd staan. Dc Arianen, die niets
tegen zijne duidelgke antwoorden konden inbrengen , wer-
den woedend tegen hem, en zg zouden hem verscheurd
hebben, zoo de keizerlgke Commissarius hem niet uit
hunne handen getrokken had. De H.Athanasius, zien-
de dat zgn leven niet zeker was, besloot naar Ronstaii- ;
ünopel te gaan, om er zich voor den keizer te regtvaar-
digen. Gedurende zijne afwezigheid, lieten de Arianen 1
niet na, het vonnis over hem uit te spreken, en hem
af te zetten, en zg waren onbeschaamd genoeg, in het
vonnis dezelfde lasteringen in te lasschen, welke zoo vol-i
komenlijk wederlegd waren ; daarna volgden zij hem naar
Konstantinopel, en verzonnen eene nieuwe beschuldiging
tegen hem, welke zg dachten , dat veel indruk op het
hart van den keizer zoude maken: zij zeiden, dat Atha-
nasius gedreigd had het vervoeren van koren, hetwelk'
men jaarlijks van Alexandrië naar Konstantinopel zond,
te beletten. .De H. Bisschop beweerde te vergeefs zgnei
onschuld tegen deze valsche beschuldiging; Constantinus,
die tegen hem ingenomen was, oordeelde hem schuldig,
en verbande hem naar Trier, eene voorname stad van|
de Belgische Gaulen, welke acht honderd uren van
andrië af lag , en hij kwam er aan in het begin van|
het jaar 336. Dit is het droevige lot der vorsten: zg|;
begaan somwqlen met de beste meeningen de grootste on-l
geregtigheden, omdat zij blootgesteld zijn aan het bedrog!
en de list van ondeugende menschen , en omdat zij soms;
hun vertrouwen schenken aan degene, die denschgnyanf
deugd aannemen, om de deugd zelve te yervolijen.