Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
I N H O U D
VAN HET
EERSTE DEEL.

E
Bladz.
jerste Hoofddeel. Prediking der Apostelen . i
II. Hoofd d. Wonderbare voortgang van het Evangelie. 4
III. Hoofdd. Deugden der eerste Christenen . 7
IV. lloofdd. Kerkvergadering van Jeruzalem , 10
V. Hoofdd. Dood van den M. Jacohus den Jongeren. i3
yi. Hoofdd. Eerste vervolging onder den Keizer
Nero . . . ..... 16
VII. Hoofdd. Vreessclijke voorzegging tegen de stad
Jeruzalem , . . . . . .18
VIII. Hoofdd. Verwoesting van Jeruzalem j , 20
IX. Hoofdd. Tvfeede vervolging onder Domitianus 22
X. Hoofdd. Laatste daden van den H. Joannes . 25
XI. Hoofdd. Verdeeldheid der Kerk van Corinthe. if
XII. Hoofdd. Derde vervolging onder Trajanus . 29
XIII Hoofdd. Trajanus ondervraagt den H.Igna-
tius , en veroordeelt hem ter dood . . . 3i
XIV. Hoofdd. Brief van den H. Ignatius aan de
Geloovigen van Home......33
XV. Hoofdd. Marteldood van den H. Ignatius . 36
XVI. Hoofdd. Verdedigschrift van den H. Justinus. 38
XVII. Hoofdd. Vierde vervolging onder Marcus
Aurehus ...... . .41
XVIII. Hoofdd. De H, Polycarpus, Bisschop van >;
Smirna, wordt gevangen genomen en by den Pbo-
C0N3UI, gebragt • . » . ... 43