Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 145 ) \
L X 11. HOOFDDEEL;
De heiier laat zich nerschalhan, en zend den 'H.AraA-
tijsics in ballingschap.
De geest der ketterg, die altijd onrustig en oproe-
rig is, liet zich door het gezag der heilige kerkvergade-
ring van ]Vicea niet bedwingen. De Arianen, alhoewel
beschaamd gemaakt, leiden er zich op toe, om nieuwe
onlusten te verwekken. Zij schreven aan den keizer,
en veinsden het geloof van JSicea aan te nemen, zg
verkregen, uit hunne ballingschap terug geroepen te wor-
den. Vervolgens arbeidden zg, om den keizer, door
verschillende kunstgrepen, tegen de Catholgke Bisschop-
pen in te nemen, en voornamelijk tegen Athanasius,
die den H. Alesander op den stoei yAn Alexandrië wa.^
opgevolgd, en dien zij als hunne vreesselijkste tegenpar-
tij aanzagen. Zij ondernamen om Arius bg den vorst
te regtvaardigen, door hem wijs te maken , dat hg niet
veroordeeld was, dan omdat hij zich kwalijk had uitge-
drukt; zij hielden hem voor, dat, daar Arius goede ge-
voelens koesterde, het aan God eene aangename zaak
zoude zijn, aan Athanasius te bevelen, om hem in zg-
ne Kerk aan te nemen. Dit was een strik, dien zg
voor den H. Bisschop spanden; zg verwachtten wel, dat
de Kerkvoogd standvastig zoude weigeren om het te doen,
en door zgn weigeren den keizer misnoegen zouden ge-
ven. De verderfelijke raad werd opgevolgd: Athanasius
kreeg bevel om Arius aan te nemen, op straf van af-
gezet te zullen worden. Hiermede hielden de Arianen
niet op: zg verspreidden verscheidene lasteringen tegen den
H. Bisschop, en zij maakten zoo groot alarm, dat de kei-
zer dacht, dat hij ten minste moest onderzoeken, of die,
zoo zware, beschuldigingen gegrondwaren. Hg gaf bevel
om eene vergadering van Bisschoppen te houden in de
stad 'lijrus, om het gedrag van Athanasius te onder-
zoeken , en hg beyal den beschuldigde om er te ver-
1. Deei,, 7