Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 144 ) \
Kerkvergadering voorstellen en volhouden. Al de Vaders
stopten hunne ooren, en leiden de levendigste verontwaar-
diging aan den dag. Men wederleide krachtdadig de god-
delooze nieuwigheden; men stelde er het gezag der heilige
Boeken, en de Schriften der eerste Vaders tegen. L)e
Kerkvergadering verklaarde dus, dat Jesus Christus de
waarachtige Zoon Gods, aan zijnen Vader gelgk, zijne
kracht, zijn evenbeeld, altijd in Hem bestaande, eindelijk
waarachtig God is. Daar de Arianen, vruchtbaar in spits-
V indighedende kunst bezaten, om de kracht dezer uit-
drukkingen te verijdelen, en die aan te nemen, zonder
hunne dwalingen te verzaken, vond de Kerkvergadering
geen gepaster woord om de onv'^deelbare eenheid der nar
tuur uit te drukken , dan het woord CoysvBsTAWTiALis,
mede-zelfstandig; en dit woord , hetwelk aan de ketterij
niet eene eenige uitvlugt overliet, is daarna de schrik der
Arianen geweest: het dnikte duidelijk uit, dat de Zoon
aan den Vader in alles gelijk is, en dat Hg een en den- (t:
zelfden God met Hem is, JJe Arianen schreeuwden er
tegen; maar de Vaders der Kerkvergadering hielden zich
standvastig gehecht aan dit woord, hetwelk vervolgens
het onderscheidende kenteeken der Catholijken werd. Men
maakte aldus de plegtige Geloofsbelgdenis op, die bekend
is onder den naam van Symbolum of de Gbloopsbeiij-
PEiiis van Nicea, Al de Bisschoppen, behalve een klein
getal Arianen, onderschreven deze Geloofsbelijdenis, en
spraken het banvonnis uit tegen Abius, en zgne sekten-
genooten. Uit kracht van dit vonnis, hetwelk de wc- If-
reldlijke magt ondersteunde, maar hetwelk zij niet voor-
uitliep , veroordeelde de keizer Arius tot ballingschap.
Zoodanig is het besluit dezor vermaarde vergadering geweest,
welker gedachtenis in de Kerk altijd in eer geweest is.
1