Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( HO )
de wereld ontvliigt, zoo veel smaak heeft men gevonden
in het beschonwende leven. Zoodanige wachten v.in deugd
heeft hel lïvangelie voorfgehragt. üe Kerk is niet min^
der rijk in voorbeelden dan in de geboden geweest, en
de heiligheid harer leer blnkt uit het onnoemelijke getal
Heiligen, die zg heeft voortgebragt.
LX. HOOFDDEEL.
Ketterg van Aaics,
Het Jaar Sig.
De hel, zegt de H. Cuprianus, ziende de afgoden
ter neergeworpen, vond een nieuw middel uit om de
Kerk te ontrusten: te weten, de ketterij en de scheuring,
Zij zocht het Geloof te vervalschen, en de eenheid te
verbreken; maar, met haar door nieuwe aanvallen aan
te randen, gaf zij haar slof tot nieuwe overwinningen.
Er waren al reeds ketterijen geweest; maar, zij had-
den zoo veel opziens niet gehad , noch zoo schadelijke ge-
volgen, als het Arianendom gehad heeft. Anins , Pries-
ter van de kerk van Alexandrië, een woelziek en heersch-
zuchtig mensch, streefde om Bisschop van die groote stad
te worden; maar in zgne hoop vergdeld door de verkie-
zing van den H, Alexander , en aan niets dan aan zij-
nen naijver, en aan zijnen wrevel gehoor gevende, zocht
hij de leer van dien H. Kerkvoogd in een kwaad, dag-
licht, en er eene nieuwe leer tegen te stellen. De hoo- ?
vaardigheid is de moeder der kettergen, maar zg draagt^
zorg, zich te verbergen: eene gemaakte zedigheid, een \
boetvaardig voorkomen gevoegd bg eenen gevorderden ou- ^
derdom , zetten dezen leeraar van nieuwigheden gezag bg,
en maakten dat hij eenige aanhangers kreeg. Hij durfde
de Godheid van Jrsus Ciiristps aanranden, en beweren,
dat de Zoon Gods aan zijnen Vader niet in alles gelijk is.
Deze, lot dus verre onbekende, leer, en strijdig met
hetgene men altijd geloofd had, veroorzaakte eene groote
ergernis; men had er een afgrijzen van, en men riep.