Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( »35 )
men hem weet te ontwapenen; hij schrikt voor het
vasten, voor het gebed, voor de nederigheid en voor de
goede werken; het teeken van het kruis is genoeg om
zijne beguichelingen en bediiegerijen te verijdelen: ja,
dit teeken van het kruis des Zaligmakers, die hem van
zgne magt beroofd heeft, is genoeg om hem te doen be-
ven." De leerlingen van den H. Antonius , naar zijne
lessen onderwezen en gevormd, waren een voorwerp van
verwondering voor den H. Athanasius zelven: n Hunne
kloosters," zegt hg, » zijn als zoo vele tempels, in wel-
ke men het leven doorbrengt met Psalmen te zingen,
met te lezen, te bidden, te vasten, te waken; alwaar
men al zijne hoop stelt in de toekomende goederen, al-
waar men vereenigd is door eenen wonderbaren hand
van liefde, alwaar men arbeidt minder tot zijn eigen on-
derhoud dan tot dat der armen: het is als een groot
landschap, geheel van de wereld afgezonderd, welks ge-
lukkige inwoners geene andere zorg hebben, dan om zich
in de regtvaardigheid en in de godsvrucht te oefenen.'!
LVIII. HOOFDDEEL.
De H. Hilarion sticht kloosters in Palestina.
Het Jaar Sag.
Hetgene, wat de H, Antonius in Egypte gedaan had,
heeft zijn leerling, de H. Hilarion in Palestina en in
Syrië gedaan. Hij was de eerste, die er kloosters stieb-
te en Monniken vormde. De ouders van den H. Hila-
nioN waren afgodendienaars; maar Hilarion van zijne
kiiidschheid af door de zegeningen Gods verrijkt, omhels-
de het Christendom, toen hg twaalf jaren oud was. Men
had hem van het vlek Tabatha, zijne geboorteplaats,
naar Alexandrië gezonden, om zich in de wetenschappen
te oefenen. Behalve de wereldsche wetenschappen, liad
hij er de onschatbare wetenschap des eeuwigen heils ge-
leerd. Ora zicli hierin meer en meer te volmaken, ging
hij naa? den H, A.ntomus: hij woonde eenigen tgd bij