Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 133 ) \
bij God en bij de menschen, in den ouderdom van tachtig
jaren , in de armen vau Constantinus , die voornamelijk
in deze laatste oogenblikken , zich als een getrouwe zoon
gedroeg; daar hij zich altijd naauwkeurig van de pligten
der kinderlijke liefde gekweten had.
LVII. HOOFDDEEL.
Instelling fan het Monnikenmlefen, De H. Aktohios.
Het Jaar 3oG.
Toen de vervolgingen ophielden, gaf de Kerk aan de
wereld eene nieuwe, even zoo stichtelijke, vertooning als
die der ölartelaren. Toen zag men de wildernissen be-
volken door Monniken, die als Engelen leefden. Te vo-
ren waren er reeds ijverige Christenen geweest, die men
Ascetici noemde, die de wereldsche bezigheden verzaak-
ten, en zich beijverden ia de oefening van het gebed
en van allerlei verstervingen; maar zij woonden eenzaam,
digt bij de steden en vlekken; daarentegen begaven zich
gene diep in de wildernissen bij elkander, en vormden
er maatschappijen of gemeenten. De H. Antonius, die
de stichter van deze nieuwe instelling geweest is, was in
Egypte van edele, rijke en deugdzame ouders geboren ,
die hem Christelijk opvoedden, en voor de gevaren der
jeugd bewaarden. Maar hij verloor hen vroeg. Toen hij
eens in de kerk deze woorden van het Evangelie hoorde
lezen: zoo gg wilt volmaakt zgn, ga heen , ferkoop het»
gene, wat gg heht, en geef het den armen, en gij zult
eenen schat in den Hemel hebben, paste hg die woorden
op zich zelven toe; hij keerde naar zijn huis en verkócht
al zijne goederen, en deelde er den prijs van aan den
armen uit: vervolgens begaf hij zich naar eene oenzains
plaats, en hield zich alleen met zijne zaligheid bezig.
Hij oefende zich aldaar in de werken van boetvaardig-
heid , om zijn vleesch te temmen; hij arbeidde met zijus
handen, oin zich het noodige voedsel te verschaffen, eu
om in de noodwendigheden der armen te yoorzient Door