Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 126 )
de leerling van dien Godsdienst te worden, dien zoo veie
keizers vervolgd hadden, en om dien aldus te doen ze-
gepralen over de trotschheid der Cesars, of keizers. Con-
STAKTIÜS CuLOBos , alhoewel hg gunstig over het Chris-
tendom dacht, had den moed niet om hetzelve te om-
helzén ; hij duldde zelfs, dat men de kerken der Chris-
tenen afbrak, denkende, dat zg wederom konden op-
gebouwd worden. God beloonde, met de keizerlgke
waardigheid in zijne nakomelingen te vestigen, hier op
aarde zijne zedelijke deugden, welke , zonder het Ger
loof, onvruchtbaar voor den Hemel zijn.
LIV. HOOFDDEEL.
Bekeering van CoysTJNT/ifUs.
Het Jaar 3i2.
Toen God zijne wonderbare bescherming hij de stich-
ting der Kerk zigtbaar had doen blijken , en toen Hg
genoegzaam had doen zien, dat al de magten der aarde
haar niet zouden kunnen vernietigen; riep Hij eindelgk
de keizers ook tot de Kerk, en Hij maakte van den
grooten Constantinus den openbaren beschermer van het
Christendom. Deze vorst was de zoon van Coustautius
CuLonus; hij bezat vele uitstekende hoedanigheden; zijn !
levendige geest, door eene zeldzame wijsheid gematigd, j
was nog versierd door zijne schoone gestalte, en door zijn i
edel aanzien. De keizer Galerus, die hem haatte, lei- '
de hem dikwijls hinderlagen, ora hem te doen omkomen;
maar God redde hem er altijd uit, omdat Hij met dezen i
vorst groote dingen voor had. Constantinus werd, na i
den dood van zijnen vader, toen hg een en derlig jaren i
oud was, voor keizer uitgeroepen. Deze waardigheid i
werd hem belwist door Maxentius , zoon van den keizer
Maximianus : er vielen tusschen hen eenige kleine veld-
slagen voor, waarbij Maxentius, in het eerst de over-
hand had: eindelijk, nam Constantinus het besluit om
tot eenen beslissenden slag te komen; hij voerde dus