Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI
VOORREDE.
XI
sahen bevestigen ons Geloof: de wonderen, die JjssOs
CamsTüs voor het oog zijner Apostelen en van al het
volk gedaan heeft, benevens de zigtbare vervulling zgner
voorzeggingen, en zgner beloften. De Apostelen hebben
slechts de eerste van deze twee zaken gezien, en wg zien
maar de tweede; maar men konde, dengenen, dien men
zoo groote wonderwerken zag doen, geen geloof weigeren
omtrent de waarheid zgner voorzeggingen , gelgk men dem
genen, die zoo zigtbaar zgne wonderbare beloften vervult
geen Geloof kan weigeren omtrent de magt, die Hg had
om zoo groote wonderen uit te werken. » Aldus," zoo
spreekt de H, Aogüstihvs , n wordt ons Geloof van twee
kanten bevestigd, noch de Apostelen, noch wg kunnen
er aan tw^elen: hetgene, wat zg bg den oorsprong ge',
zien hebben, heeft hen omtrent de volgende tgden verzeg
kerd; hetgene , wat wg in de volgende tijden zien, verze-
kert ons hetgene, }vat zg bg den oorsprong gezien en bez
wonderd hebben" » Zie daar dan," vervolgde de Hoog-
waardige BossVEt, n behalve het voorregt der Kerk van
JesVs Cbristos , dat zg alleen gegrond is op de goddelgke
mirakelen, die men vrg en zonder vrees van gelogenstraft
te worden, ten tgde, dat zg gebeurd zgn, beschreven
heeft, ten dienste dergener , die in dien tgd niet geleefd
hebben, een bestendig mirakel, hetwelk de waarheid van
al het andere bevestigt, namelgk het onafgebroken vervolg
van den Godsdienst, die altgd al de pogingen, die men
heeft aangewend om denzelven te vernietigen, overwonnen
heeft" Hoe vertroostend is het voor de kinderen Gods!
Hoe worden zg van de waarheid van hun Geloof over-
tuigd; als zg zien, dal men van Pios VII., [Leo XIJ.)
die nu zoo waardiglijk op den eersten stoel der Kerk zit,
zonder ophouding opklimme tot op den H. Petkos , door
Jssüs CantsTVs zeiven aangesteld tot Prins der Aposte-
len, en dan langs de rij der Hoogepriesters van het
oude Verbond tot Aano^ en Mozsa opgaat, en ver-
volgens tot op de Patriarchen, en tot aan het begin der
wereld komt. Welke opvolging! Welke overlevering!