Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 124 )
LIII. HOOFDDEEL.
CotrsTANTics Cumrvs begunstigt de Christenen',
Het Jaar 3o5.
Tn het hevigste der wreedste en algemeenste vervol-
ging, welke de Kerk ooit geleden had, stelde God, die
de onstuimigsle zee bedwingt, ook palen aan de magt
van de twee tirannen. Diocletianus en Maximianus
werden genoodzaakt, de keizerlijke waardigheid neder
te leggen , en het rijk af te staan aan Constantius Chlo-
«us, en aan Galerus, die al sedert langen tgd den
tweeden rang met den titel van Cesars bekleedden. De
laatste, een barbaar en van arme ouders geboren , was
nog onedeler van aard dan van geboorte; hij ging in
het oosten voort met de vervolging. Constantius Chlo-
HüS, in tegendeel, verdiende den lof der Christenen zoo
wel als die der Heidenen: vol goedheid en zachtmoedigi
heid, stelde hij er zgnen roem in, om zijne onderdanen
gelukkig te maken, en om er zich van te deen bemin-
nen: hij had achting voor het Christendom, omdat hij
de deugd beminde. Eusebius en Lactantius verhalen van
hem eenen merkwaardige« trek, die hem niet minder dan
den Godsdienst tot eer strekte. Er was een groot getal
Christenen in zijn paleis, en ook onder zijne lijfwacht.
Hij was nog maar Gesar, toen het hevelschrift van Dio-
cletianus tegen de Christenen uitkwam, hij liet hen
zamen komen, maakte hun de bevelen van den keizer
bekend, en verklaarde hun; dat zg den goden moe^.en
offeren, of afzien van de bedieningen, die zij bekleedden.
Dit voorstel van den kant van eenen prins, die tot dus
verre den Godsdienst begunstigd had, was een donderslag
voor de Christenen. Zg stonden er van verslagen, maar
allen werden er niet door tot den afval gebragt. De
meesten betuigden openlgk, dat zij liever verkozen hun-
ne goederen en hun leven zelf op fe offeren, dan van
bun Geloof af te gaan. Sommigen, die awakker in het
ÜH