Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
liij een altaar oprigiRn , en hem zijne gunst beloovende,
EOt hij gehoorzaamde, vermaande hij hem om v^fierook te
offeren. Victor tot het altaar genaderd, alsof hij wilde
offeren , seilte het met zijnen voet omver, üe tiran,
woedend. Tiet hem terstond den voet afzetten, en gaf
bevel dat de Heilige onder eenen molensteen zonde ver-
pletterd worden. Men stelde dit wreede vonnis in hel
werk ; maar de Heilige leefde nog , toen de machine of
het foltertuig brak. Om een einde aan zijn leven te
maken, werd hij onthoofd, en men hoorde cene stem
van den Hemel, die 'l.tlAt-, Gij heht overwonnen, VicToh!
gij heht overwonnen! Maximianus deed de ligchamen
der Martelaren in zee werpen ; maar zij dreven weder
aan strand, en werden door de Christenen begraven in
een hol, waar God vele mirakelen gedaan heeft.
LI. H O O F D D E E L.
Marteldood van den II. ViKCXt^rivs van Sarragossa.
Het Jaar 304.
Spanje gaf ook in dezelfde vervolging uitstekende blij-
ken van zijn Gelsof, en het leverde vele Martelaren op.
Een der vermaardste was de H, Vincentius, Diaken van
Sarragossa. Dacianus, die er toen landvoogd was, een
der wreedste vijanden van het Christendom, deed hem
gevangen npmen, en in eenen donkeren kerker werpen.
Ili) liet er hem eenigen tijd , bijna zonder voedsel, met
het voornemen om hem den moed te benemen, doorzijn
ligchaam doör den honger af te matten; daarna hem
voor zich latende komen, deed hij hem de schoonste be-
loften; hij bedreigde hem met de zwaarste pijnigingen,
om hem over te halen, om de afgoden aan te bidden;
maar de H. Diaken bleef onbewegelijk: hij verklaarde,
dat hij een Christen, en bereid was om alles voor den
waren God te lijden. ïoen deed Daciani.'S hem wree-
delijk pijnigen. Men bond hem op de pijnbank; men
rekte zijn ligchaam met z.qo groot geweld uit, dit zijne