Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
kernen, liet Victor voor zijne vierschaar verschijnen: hij
gebruikte beloften en beilreigingen, om hem over te ha-
len, om aan de goden te offeren; maar de II. iVlartelaar
deed den tiran en de andere regters beschaamd staan ,
door de ijdelbeid der afgoden en de Godheid van Jesus
Chrijtus aan te toonen. I\Lximianus, oordeelende,
dat de versmaafbeid voor eenen krijgsman gevoeliger
zoude zijn dan de pijnen, veroordeelde hem toen, om,
met gebonden handen en voeten , langs de straten ge-
sleept te worden. Na deze eerste foltering, werd de IT.
Martelaar, gansch bebloed, wederom voor de vierschaar
der prefekten gebragt Deze nieenende, dat hij door
hetgene, wat hij reeds geleden had , ontmoedigd zoude
zijn, porden hem aan, om den goden van het rijk te
offeren; maar bij antwoordde bun met kloekmoedigheid,
dat hij nooit iets tegen den dienst van den keizer cn
van den staat gedaan had , en dat hij de goden van het
heidendom, welker wandaden hij tevens aanhaalde, niet
konde aanbidden. Toen deed men hem op de pijnbank
leggen, waarop hij langen tijd en wreedelijk gefolterd i
werd. Gedurende deze pijniging had de Heilige de oogen j
naar den Hemel gevestigd, en bad (»odom geduld. Jesi» f
Christus verscheen hem, met zijn kruis, en zeide hem: ■.
d De vrede zij met ii, ik ben Jesus , die in mijne Hei- i
ligen lijd, boud mned ; ik ondersteun u in dezen strijd, |
en ik zal u na de overwinning beloonen." Deze troost- 1
woorden versterkten Victor , en maakten hem ongevoe- ■
lig voor de pijnen. J)aar men niets won met hem te f
pijnigen , bragt men hem weder naar de gevangenis, 1
God bezocht hem aldaar, en gedurende den nacht, scheen r
zijn kerker geheel verlicht te zijn. Drie foldaten , die hem [
bewaakten , dit licht ziende, wierpen zich voor de voelen !
van den Heilige , en vraagden hem om gedoopt te wor- •
den. Maximianus hiervan onderrigt, gaf bevel om de t
soldaten ter dood te brengen , zoo zij bun Geloof niet }
afzweerden Alle drie beleden zij het moedig, en wer- ;
den onthoofd. Vervolgens liet de keizer Victor bij zich i
brengen: nadat big bem op nieuw had laten folteren, deed !