Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
X VOORREDE.
vereischt 'om «en onsterfelgk gebouw op te rigten, hetwelk
geene magt, geene stormen zouden kunnen d-ien instorten,
noch zelfs aan het waggelen brengen, en hetwelk, wel
verre van er door verzwakt te worden, nog vaster en ster-
ker wordt ■ door die schokken zelve, waardoor men het
meende omver te rukken, d Neen," zegt de doorluchtige
Bossvet : n er is niets grooter, er is niets goddel'gker in
den Persoon van Jssvs Cbristvs , dan dat Hij van den
eenen kant voorzegd heejt, dat zgne Kerk gestadig zoude
aangevallen worden , of door algemeene vervolgingen, of
door scheuringen en kelterpen, die dagelgks zouden opko-
men, of door de verkoeling der liefde, die de verslapping
in de tucht zou te weeg brengen, en van den anderen
kant beloofd heeft, dat, niettegenstaande al deze hinder-
nissen , geene magt zoude in staat zijn, haar voortdurend
bestaan te beletten, of te verhinderen; dat de opvolging
van wettige Herders, die elkander van hand tot hand
het gezag van Jesus CnnisTVs , en met hetzelve de zui-
vere Leer en dezelfde Sacramenten zouden overleveiren,
onafgebroken voortduurde. Niet een eenige stichter van
nieuwe sekten heeft slechts durven zeggen, noch wal er
^)an hem zeiven zoude worden, noch hoe hel morgen inet
de maatschappg , welke hij oprigtte zoude ajloopen. Het
is Jsscs CiisisTUs alleen, die duidelgk en bepaaldelijk
voorzegd heeft, niet alleen al de omstandigheden van zgn
Igden en van zgnen dood, maar ook al den strgd en de
overwinningen sgner Kerk Ik heb U aangesteld, zegt Hij
tot zijne Apostelen, opdat gij zoudet gaan, en vrucht
voortbrengen, en dat uwe vrucht zoude blijven. En op
welke wijze zoude zij big ven ? Hg aarzelt niet om het te
hennen te geven, en Hg voorspelt haar om de duidelijkste
■wgze een onafgebroken heslaan, wiens eindpaal de vol,
einding der wereld zgn zal. Dit belooft Hg aan het
werk van twaalf visschers, en zie, de waarheid van zgne
lelofte duidelgk bevestigd; men wordt versterkt inhet Ge-
loof der verledene dingen, als men opmerkt, dat Hij
eene zoo verre toekomst zoo duidelgk yoorzien heeft. Twee