Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( liO )
Sclioon zijn ligchaam door dezen val geheel gekneusd was,
sloeg men hem nog zoo zeer met stokken, dat al zgne
ledematen gebroken werden: de wonden waren zoo diep,
(lat men dc bloote beenderen in zgn ligchaam konde zien:
toen stortte men er nog zout en azijn in. De gsselijke
smarten, welke hij gevoelde, bragten zijne standvastig-
heid niet aan het wankelen: toen haalde men vuur en
eenen rooster, waarop men ieder deel van zijn ligchaam,
het eene na het andere braadde; en om deze verschrik-
kelijke pijnen langer te doen duren, nam men hem bij
tusschenpozing van het vuur af, om er hem vervolgens
weder op te leggen. Al deze uitgezochte wreedheid was
vruchteloos, en de Martelaar, overwinnaar der smarten
des tirans, stierf op dat verschrikkelijke bed, zonder het
minste teeken van zwakheid gegeven te hebben. Welk
eene kracht! Welk eene standvastigheid! Neen, zooveel
vermag de mensch van zich zelven niet; er wordt eene
meer dan menschelijke kracht vereischt, om hem als
ongevoelig te maken in het midden van gloeijende kolen.
XLVIII. HOOFDDEEL.
Marteldood van den H. Qci:ttinus,
BIaximianüs had Uictiüs Vaêus aangesteld tof prefekt
in de Gaulen-. deze prefekt, zoo wreed als zijn meester,
liep van stad tot stad rond, verspreidde overal vrees en
schrik, en deed op alle plaatsen, waar hij doortrok, het
bloed der Christenen stroomen. Hij kwam te Amiens,
alwaar de H. Qointinus , zoon van eenen Romeinschen
raadsheer, raet ijver cn met vrucht de leer van het
Evangelie verkondigde. Hg deed den H. Apostel gevan-
gen nemen, en hem voor zgne vierschaar roepen; hier,
vraagde hij hem naar zijnen naam. b Ik ben een Chris-
ten, deze is mijn naam,"antwoordde de Heilige; » zoo gg
er meer van wilt welen, mijne ondershebben mij Quin-
TiNus genoemd." Wie zgn uwe ouders? hervatte de
prefekt: Qvintinus zeide; » Ik ben een Romeinsch bur-