Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ïo8 )
dood, waarvan wg de bijzonderheden nief wefen: al wat
rnen er van weet is, dat hg in eene vervidging, die
eensklaps ontstond, gevangen werd met den Priester
Rusticus, en den Diaken üi.euthr.rius, op bevel van
den president Fescenninus. Nadat zij kloekmoedig het
Geloof beleden hadden, werden zij gegeeseld, en ston-
den verscheidene soorten van pijnigingen uit, en einde-
Igk werden zg onthoofd. Eene gestadige overlevering,
gegrond op oude gedenkstukken, leert ons, dat h,et ge-
beurd is op eenen be^g, digt bij Pargs, die sedert dien
tijd daarom de IWahtelaars Berg , en in de volkstaal
Montmartre genoemd word. Men toont te Parijs de
plaats aan, waar de II Dionijsius is gevangïn gezet, en
de plaats waar hg gepijnigd is: men heeft er in het }
vervolg twee kerken ter zgner eere gebouwd. De pre-
sident had bevel gegeven om de ligchamen der IVIarlela- i
ren in de rivier de Seine te werpen; maar eene heiden- j
sche Mevrouw, die het Geloof meende te omhelzen, i
wist degene, die hier mede beiast waren, omtekoopcn, k
en zg liet de heilige overblijfselen heimelgk begraven, ü
XLVIf. HOOFDDEEL.
Tiende en laatste vervolging onder Dioczztianvs,
Het Jaar 3o3.
Het Romeinsche keizerrijk, hetwelk sedert drie eeu-
wen vruchteloos bijna gedurige vijandelijke aanvallen op
het Christendom had gedaan, spande eindelgk zijne krach-
ten in, om het te vernielen, en in plaats van het te
vernietigen, heeft het hetzelve volkomen bevestigd. Dio-
cletianus regeerde toen in het oosten, en I\1aximianus
in het westen. De eerste gaf te Nicomedii, in het jaar
3o3, een bevelschrift uit, om de kerken af te breken,
cn de heilige Schriften te verbranden; maar dit was
maar een voorspel der wreede bevelschriften; die er
volgden, en die beken van bloed in al de gewesten van
het rgk deden stroomen; want Maximianvs, zijn ambt-