Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
( 107 ) \
reld niet toelaat om zijne dienaren fe vervolgen , _dan
volgens de raadsbesluiten zgner regtvaardigbeid of zijner
barmhartigheid omtrent hen. Ondertusschen, daar de
bekende genegenheden der vorsten zelden van minder
kracht zgn dan hunne bevelen : zoo maakte de haat te-
gen de Christenen, dien deze keizer voor zgnen dood
had te kennen gegeven, ook nog vele Martelaren. Een
der vermaardsten was de H. Conon, die in Lycaonië
gemarteld werd. Toen de regter spotte met zijn streng
en verstervend leven ; antwoordde de H. Martelaar met
kloekmoedigheid: d Ik stel al mg'n vermaak in het kruis;
denk niet dat gij mij vrees zult aanjagen door de toe-
bereidselen om mij te pijnigen, ik ken er de waarde
van, en ik weet hoe zij tot het ware geluk medewer-
ken; de zwaarste en de langdurigste zijn het voorwerp
van mijn verlangen." De regter om zijne teederheid
gaande te maken, vraagde hem, of hij kinderen had ?
Ik heb één kind, antwoordde hij, en ik wenschte wel
dat het doel in mijn geluk had. l3e regter liet het ter-
stond halen, en veroordeelde hen beide tot dezelfde pij-
nen. Men zaagde hun de handen af, met eene .houten
zaag, men leide hen op gloeijende kolen, en vervolgens
wierp men hen in eenen ketel met kokende olie, waarin
zij God lovende, den geest gaven. In deze vervolging
onderging ook de H. Diokusius, de eerste Bisschop van
Parijs, den marteldood. Deze H. Bisschop, nadat hij
in deze hoofdstad eene bloeijende Kerk gesticht bad,
arbeidde, door den dienst van zijne leerlingen, met
eenen ijver, die hem den eernaam van Apostel djiiGau-
len waardig heeft gemaakt, om het Geloof in de nabu-
rige gewesten uit te breiden. Men weet de naauwkeuri-
ge omstandigheden van het leven dezer Apostolische
Mannen niet; maar zij bearbeidden met vrucht dit ge-
deelte van den akker des Heeren, en om het vrucht -
baarder te maken, was het noodig, dat zij denzelven
behalve met hun zweet, ook nog met hun bloed be-
vochtigden. God bekroonde den menigvuldigen arbeiil
van hun moedig Hoofd door eenen roemrgken martel-