Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page

( io6 J
dezelfde diensten te bewijzen. De Heidenen in tegendeel
gaan vlugten; zij verlaten degene, die zij het meeste
beminden; zg werpen hen op de straten neder, zelfs
eer zg dood zijn, en zij laten er de ligchamen onbegra-
ven , als mest, liggen, zoo bevreesd zijn zij om van de
ziekte aangestoken te worden, waarvan zij echter niet vrij
blijven." Dit verschillende gedrag van deze en gene viel
ieder een in het oog, en men verklaarde openlijk, dat de
Christenen de eenigste waren, die de ware menschen
liefde kenden. De Kerk vereert als Martelaars, diegene
die bij gelegenheid van deze pest de slagtoll'ers der mensch-
lievendheid geweest zijn. {Zie liet Marttirologich den
a8 Februarg,) .
XLVI. HOOFDDEEL.
Ne-gende vervolging onder den Keizer Acrelia«vs,
Bet Jaar 274. f
De keizer Aureltantj» , die in de eerste jaren zgner i
regering getoond had, niet tegen de Christenen te zijn,
veranderde eensklaps van gedrag te hunnen opzigte. Hij [
meende de genegenheid van den senaat en van het volk :
te winnen door de vganden hunner goden te vervolgen. .
Hg stond op het punt om een vreesselijk bevelschrift I
tegen hen te teekenen, toen hij hierin wederhouden 1
werd door eenen donder, die voor zijne voeten neder- )
viel. De schrik, waardoor hij bevangen werd, deed |
hem toen van dat besluit afzien; maar zijn wil verander- j
de niet, en de vervolging werd slechts uitgesteld. » Eeni- ■
gen tijd daarna, zich aan zijne bedorvene hartstogten t
hebbende overgegeven," zegt Lactantius , een schrijver i
van bgna dienzelfden tijd, n heeft Aubemanus bloedige '
en moorddadige bevelschriften tegen ons uitgegeven; maar ■
het was gelukkig op het einde zijner regering, die zeer :
kort duurde; zoodat de bevelschriften nog niet in de ;
verafgelegene gewesten waren overgebragt, toen hij stierf."
Alzoo deed God zien, dat Hij aan de magten der we- ■