Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 99 )
len nacht aan de deur van het huis, alwaar hg in ver-
zekerde bewaring vras. De Proconsul was toen op zgn
landhuis, en de H, Bisschop werd er naar toe gebragf
op eenen tijd, dat het zeer heet was. Een soldaat zien-
de , dat hg zeer nat bezweet was, zocht hem te bewe-
gen om andere kleederen aan te trekken, Waartoe zou
het dienen, zeide de H. Man, de ongemakken, die wel-
dra een einde zullen nemen, te verminderen? Zoodra de
Proconsul hem zag, vraagde hg hem, of hij dege-
ne was die Cuprianus genoemd werd; ik ben het
zelf, antwoordde de H. Bisschop. De keizer beveelt
u, zeide de Proconsux,, om den goden offerande op
te dragen. Ik zal het in het geheel niet doen, ant-
woordde de n. Cuprianus. Neem u wel in acht, en
wees op uwe hoede, vervolgde de Proconsui,. De H.
CumiANus voerde hem te gemoet: n in eene zoo biU
Igke zaak behoef ik mij niet te bedenken." Eindelgk,
nadat de Proconsul de meening van zijnen raad had in-
gewonnen , sprak hij den II. Bisschop aldus aan : d flet
is al van overlang, dat gg openlijk den Godsdienst be-
spot, zonder dat de keizers u tot betere gedachten heb-
ben kunnen brengen. Naardien gij het hoofd van deze
schadelijke sekte zijt, zult gij dengenen, die gij tot de
ongehoorzaamheid hebt medegesleept, tot een voorbeeld
dienen: de tucht der wetten zal door uw bloed beves-
tigd worden." Toen nam hij het schrijfbord, waarop
het vonnis geschreven was, en las het overluid; het was
in deze woorden fiitgedrukt: Het is besloten en vastge-
steld, dat CiJPRiANCs door het zwaard zal gestraft worden.
De H. Bisschop antwoordde: God dank! De Geloovigen,
die in groote menigte in de vergaderzaal waren, riepen
uit: n onthoofdt ons ook." Men had, om het vonnisten
uitvoer te brengen, eene plaats, met groote boomen be-
zet , die wat van de stad aflag, verkozen. Alhoewel die
plaats zeer ruim was, was zij te klein voor de aldaar
vergaderde menigte. De H. Bisschop gaf tot bet laatste
bewijzen van zijne zorgvuldigheid voor zijne kudde. We-
tende , dat er onder die menigte jonge maagden waren,