Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 97 ) I
zijn: Jesus Christus zegt ons, dat er maar eene eenige
kudde is. Om deze eenheid zigtbaardcr te maken , heeft
de Heer zijne Kerk op eenen éénigen gebouwd ; op den
h. Petrus , wien hij de maRt der sleulcls gegeven heeft.
CoRNf.Lius is volgens de heilige kerkregels op den Pau-
selijken stoel gesteld. Al die zich dan anders voor Bis-
schop van Home uitgeeft, breekt de eenheid; zijne wijing
kan niet wettig zijn. Daar er niet twee Bisschop-
pen op denzelfden stoel kunnen zitten, zoo is bij ,
die na den eersten tot Bisschop wordt aangesteld, de
tweede niet, hij is niets, hij heeft noch de magt, noch
den rang van JJisschop. flij is geen fierder, maar een
verachter van den Godsdienst, een ingedrongene, een
apostaat. Hij volgt niemand op ; hij begint met zich zei-
ven ; hij poogt eene nieuwe kerk te stichten , eene ge-
heel menschelijke kerk , in plaats van de Kerk Gods,
Uit is hetgene, wat Novatianus gedaan heeft: hij is ver-
kozen tegen al de wetten der kerkelijke tucht, door over-
looper^, die hunnen waarachtigen Herder verlaten hebben.
Als er eens een Bisschop is aangesteld, dan is er geen
middel meer om eenen anderen aan te stellen : hef is eene
schroomelijke misdaad te ondernemen om eenen tweeden
te verkiezen, deze misdaad is zoo groot, dat de martel-
dood zelf haar niet zoude kunnen uitwisschen. Er is
geen waarachtig marteldom buiten de Kerk. üe scheur-
makers kunnen ter dood gebragt worden; maar zij kun-
nen de martelkroon niet verkrijgen. Al die de kudde
des Heeren verdeelt, wordt een onreine, een vreemde-
ling, een vqand. I\Ien kan God niet tot zijnen Vader
lebben, als men de Kerk niet tot zijne Moeder heeft."
X L11. H O 0 I D D E E L.
Marteldood van den H. Ctjpnuvvs,
De H. CnpRiANus was met deze bedieningen des ijvers
bezig, toen de vervolging van den keizer Valeria.nus
1. Deel, 5