Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 96 ) I
voor hunnen Herder te hebben. Toen de H. Prïesfe:
dit hoorde, nam hg de vhigt, voor degene, die oude
«aren, eene eer verlatende, die hij zich onwaardi|
achtte; maar men ondekte de plaats, waar hij zich ver
borgen had, en hij was verpligt om zich te onderwer
pen. Zijne liefde voor de armen kende geene palen. Hi
leide zich met eenen onvermoeiden ijver toe om de tuch
•taande Ie houden, en om zgne schapen te onderwgzer
Hij ontkwam de vervolging van den keizer Decius, doo
zich voor eenigen tijd te verwijderen, omdat de Heide
nen hem voornamelgk zochten ter dood te brengen, e
meermalen had het Amphitheateb geweergalmd van di
gsselijke geschreeuw: werpt Cupri/inos voor de leeu
wen, werpt CupittANVs voor de leeuwen ! ! Hg bleef ecl
ter niet werkeloos; Hij arbeidde zonder ophouden tc
welzijn van zijn volk, hetzij door brieven, hetzg doo
middel dergener, aan wie hg de zorg had tocbetrouwt
Toen hij in zijne Kerk terug kwam , strekte hij zijn
zorgen uit over geheel Afrika, niets ontging zgnerwaal
zaamheid. Te Home was eene scheuring ontstaan: N(
vatianüs was er bg het leven van den H. Cohnelius
den wettigen Paus, tot Bisschop gewijd. Toen de I
CijpRiANus dit gehoord had, ontvlamde zgn gver: h
schreef tegen den ingedrongenen. » Hiervan daan,"ze{
hij , n komen de scheuringen , als eenige door eene go(
delooze roekeloosheid den Bisschop verachten, die <
maar één in zijne Kerk kan zijn, en dengenen, dien G(
gezonden heeft; verwerpen. Er is niet meer dan et
God, dan een Jesus Christus, dan een Bisschoppelijl
stoel, oorspronkelijk gegrond op den H. Petrus, door h
gezag van onzen Heer. Men kan geen ander Altaar oj
rigten, noch een ander Priesterdom stichten. Men rij
een ander Altaar op, als men eenen nieuwen Bisschop stel
in de plaats van dengenen, dien de Kerk heeft aangesteli
Al wat de menschen, zg mogen zijn wie zij willen, oij
dernemen tegenstrgdig met de goddelgke instelling,
Valsch, goddeloos, heiligschendig. De Kerk van Jebii
Chbistvs is van natuurswege één , zij kan niet verdeei