Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
l 95 )
laarna, voegde hij er bij: n Mijn vleesch is nu genoeg
:;ebraden; gij kunt er van eten." Daarop hief hij zijne
Dogen naar den flemel , bad God voor het behoud van
Rome; en gaf den geest. Welke moed, welke gelaten-
heid in het midden der hevigste smarten! vergeefs zal
^en er ergens anders de oorzaak van zoeken, dan in de
Alvermogende kracht van den goddelijken bijstand.
XLI. HOOFDDEEL.
J?e H. Clipniäi^vs schrfft tegen de scheuring van
Novatiajsos,
In dezelfde vervolging onderging de IL Cuphianus ,
Bisschop van Karthago, den marteldood. Hij was in
Aßiha uit een voornaam geslacht geboren. Voor zgne
lekeering onderwees hij te Karthago met grooten roem
Ie Riietorica, of Redeneerkunde. Hij was reeds in ee-
len bezadigden ouderdom, toen bg na rijpe overweging
iet Christendom omhelsde: hij had langen tgd geaarzeld
am (e besluiten den heidenschen godendienst, waarin
lij geboren was, te verlaten. Het scheen hem zeer moeije-
'gk toe herboren te worden om een nieuw leven te lei-
ien , en een ander mensch te worden, in hetzelfde lig-
chaam. » Hoe kan men," zeide hg, a de ingewortelde
■ [ewoonten, en die als eene tweede natuur zijn gewor-
len, geheel afleggen 't Hoe zal men de matigheid lee-
en, als men aan eene lekkere tafel gewoon is?" Dit
ichreef hij zelf aan eenen zijner vrienden » maar," voegt
ig er bij, n toen het water der wedergeboorte de vlek-
ten van mijn vorig leven had afgewasschen, en toen mijn
jezuiverd hart de hemelsche verlichting had ontvangen,
verdwenen al mijne moeijelijkheden; ik vond ligt, hetge-
ae, wat mij onmogelijk was voorgekomen." Hij maakte
00 grooten voortgang in de deugd, dat men dacht, hem
lort na zgn doopsel tot het priesterschap te moeten ver-
lieffen. Als vervolgens de Bisschop van Karthago was
;estorven, verzochten de Gelooyigen nadrukkelgk oja he «
J