Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 90 ) I
men hem ruggelings ïn de brandende zon, ora, op eene;
onverdragelgke wijze, door de vliegen en andere insek-t
ten gesloken te worden. Een ander, die nog jong was, {
werd, op bevel van den regter, naar eenen zeer ver-'
rukkelijken lusttuin tusschen leliën en rozen gebragt,
digt bij eene aangename, vlietende beek, en alwaar een
zacht geruisch der boomen was. Aldaar leidde men
hem op een zacht bed van veren, en nadat men hem
met zijden koorden had vastgemaakt, liet men hem al-
leen : toen zond men een ligt-vrouwspersoon bij hem ,
hetwelk men daartoe had uitgekozen, en men dacht in
staat te zullen zqn, om het hart van den jongen Mar-
telaar tot haar te trekken, en hem alzoo te verleiden. Er
is eene groote sterkte noodig om aan zulk eene hevige
bekoring te wederstaan. üe H. Jongeling, aan eenen
zoo gevaarlijken aanval blootgesteld, beet, bij gebrek van j:
andere middelen , zgne tong af, en spoog dezelve in het
aangezigt van dat slechte vrouwspersoon, dat verstomd
wegging. Vele Christenen, om zich aan deze vervol^
ging, waarbij men dan eens geweld gebruikte, dan zich
weder van de verleiding zocht te bedienen, te onttrek-S
ken, vlugtten naar de wildernissen. Onder deze was de Ü
H. Paulus, te Thebaïdes, een wingewest van Egypte, \
geboren: hij begaf zich nog zeer jong naar eene woeste J
plaats in de eenzaamheid, en hij voerde er een engel- f
achtig leven, hij was er geheel van den omgaag der i
menschen afgezonderd, en hield zich gestadig met God i
vereenigd.
XXXIX. H O O F D D E E L. |
Marteldood van den H. Pios,
Onder de grootmoedige Helden des Geloofs, die in de i:
vervolging van den keizer Decius den dood voor Jesus
Christus ondergingen , was de H. Pion , Priester van ;
Smirna, een der vermaardsten. Als hij op zekeren tijd '
in zgne Kerk bad, kreeg hij eene openbaring, dat hij