Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.

Dt Kèrl is die MaaUcTiappq , welle JssTs CbkistVs
gesticht heeft om den kinderen Gods eene geeslelgke
geboorte tc geven, om diegene, die eens den Hemel mo&'
ten vervullen y in de deugd te doen toenemen, en tot de
heiligheid te vormen. Even gelgk de uittering van dit
plan al de eeuwen omvat, zoo moet ook de Kerk zonder
eenige tusschenpooüng tot het einde der vereld bestaan,
alzoo moet zg altqd tigtbaar , altgd zuiver in haar geloof
en in hare zedeleer zgn; alzoo moet zq altgd Heiligen
hebben, en de liefde moet er nimmer vergaan. B Het ge-
slacht der ChrisUnen," zegt de H. BmiurjRDCs: a moet
geen oogenblik ophouden te bestaan, noch het Geloof op
de aarde, noch de liefde in de Kerk; want Jesos Csris-
tc3 heeft al de eeuwen geheil^d." OndertusscJien is het
voorzegd, dat de Kerk zoude vervolgd worden door de
magten der aarde, dat zg zoude verscheurd worden door
de kettergen en scheuringen , dat er ergernissen in haren
schoot zouden zgn , en dat het onkruid te zamen met de
tarwe zoude opwassen. Het is diddelgk te zien, dat zg,
aldus van alle kanten aangevallen , even zoc min zonder
eene alvermogende hand zoude hebben kunnen bleven be-
staan, als zg zonder dezelve heeft kunnen gesticht worden.
Ji