Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 8i )
malen zgn leven door dezen ijver uit fe oefenen ; dik-
wijls dacfit hij, dat men hem zoude steenigen of dood-
slaan: hij werd zelfs gevangen genomen, in ketenen ge-
sloten , en in eenen kerker geworpen. Dat men hem niet
ter dood bragt, was, omdat zijne vervolgers zich vleiden
met de hoop om zijn geduld ten einde te brengen, en
om eene menigte Christenen te doen afvallen door het
voorbeeld, dat een zoo groot man was afgevallen. Men
liet hem honger, dorst, naaktheid lijden, zonder dat da
strengheid, noch de langdurigheid van zijn lijden zijne
standvastigheid aan het wankelen bragt. De gewoonts
om een streng leven te Igden, had hem verhard tegen
alle beproevingen: hij vastte bijna ahijd; hij bragt het
grootste gedeelte van den nacht door met bidden, met
het overwegen van de H, Schrift; en gedurende de wei-
nige rust, die de natuur hem noodzaakte te nemen, was
de bloote grond zijn bed. Ieder een verwonde zich ovei:
de uitgebreidheid van zijn vernuft; bij bezat allerlei we-
tenschappen ; en bij hem was de menigvuldigheid dei
wetenschappen geen beletsel der duidelijkheid; hij drukte
zich zoo duidelijk uit, dat bij de moeijelijkste zaken ge-
makkelijk deed begrijpen, en hij sprak met eene beval-
ligheid , die liefde voor de waarheid, welke hij leerde,
inboezemde.
XXXV. HOOFDDEEL.
Schriften van OntaEHEs,
Het vennaardste schrilt van Origenes is hetgene , wat
hij tegen Celsus geschreven heeft, om de lasteringen te
wederleggen, welke die heidensche filosoof tegen de
Christenen had uitgegeven. Dit werk wordt beschouwd
als de volkomenste verdediging van den Chrisfelijketi
Godsdienst, die ons van de oudheid is overgebleven.
Zie hier den vooi-naamsten inhoud van dit geschrift:
9 Het zou mogelijk gevoegzamer geweest zijn," zegt
"4