Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 5.
scliap, en tersfond stierf hij. Alzoo stierf Satubus het
eerst, zoo als Perpetua in een gezigt gezien had. Op
het einde der schouwspelen eischte het volk, dat de an-
dere Blartelaren weder naar het midden van het Amphi-
theater zouden gebragt worden, om er gedood te wor-
den: zij kwamen er van zelve, en lieten zich ombrengen
zonder de minste beweging te maken. Pebpetua viel on-
der de handen van eenen onbedreven'zwaardvechter, die
haar eenigen tqd martelde; zij vatte zelve de bevende
hand van haren beul, en bragt die aan hare keel om
hem de plaats te wijzen, waar hg haar moest doorsteken.
Een zoo groote heldenmoed in zwakke vrouwen kan niet:
natuurlgk zijn; het is oogenschijnlgk, dat de natuur zoo
veel niet vermag, en dat het Gods werk is geweest,
XXXIV. HOOF D*D E E L.
Sclioone hoedanigheid van ORiasKBs.
Ter dier tijd maakte Origenes zich van zijne eerste
jeugd af door de geheele Kerk vermaard. Hij was een
zoon van den H. Leonides, die in de vervolging van
Alexandrië, onder den keizer Sevebüs, voor het Geloof
stierf. De H. JVIarfelaar had hem zeer zorgvuldig opge-
voed, niet vergenoegd met hem in de vrije kunsten en in
de schoone wetenschappen te oefenen , had hg hem ook
in de H. Schriften onderwezen, waarvan hij hem dage-
lijks eenige spreuken deed leeren. De jonge Origenes
leide zich op deze oefening met eenen ongeloofelijken ij-
ver toe, en zgn vader verwonderde in hem de zegeniur
gen, waarmede de genade hem voorkwam, nog meer,
dan zijne natuurlijke begaafdheden. Hij ging dikwijls
naar hem toe, als hij sliep, ontblootte deszelfs borst, en
kuste haar met eerbied , als zgnde den Tempel van den
H. Geest. Gedurende de vervolging kreeg Obigenes eene
zoo sterke begeerte om den marteldood te sterven, dat
hij zich zelven zoude aangegeven hebben, zoo zijne moe-
der hem door hare tranen en gebeden niet wederhouden