Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 76 ) I
ia (!c achfsfe maand Iiarer zwangerscliap bevond: zij
was ten uiterste bevreesd , dat haar marteldood zoude
uitgesteld worden; daarom begonnen wij allen vurig te
bidden , en God te smeeken, dat Felicitas mogte ver-
lost worden voor den dag van den strijd. Naauwelijks
hadden wij ons gebed geeindigd , of Felicitas' gevoelde
het barenswee; en daar het haar tijd nog niet was, was
dit wee zeer smartelijk: zij leed veel, en de hevige
smarten deden haar van tgd tot tijd eenige gillen ge-
ven. Een van de wacht zeide haar bij deze gelegen-
heid: » zoo gg nu al klaagt, wat zult gij dan doen,
als gij door de wilde beesten verscheurd zult worden?"
Waarop deze heldhaftige vrouw antwoordde : » Nu ben
ik het die lijd; maar dan zal er een ander in mg zgn,
die voor mg zal lijden , omdat ik voor Hem zal lijden." Zg
baarde eene dochter, die eene Christen vrouw kwam ha-
len , en die zij als haar eigen kind opvoedde. Ondertus-
schen bewees de cipier, met name Pudens , die opge-
merkt had, dat God ons vele gunsten toestond, ons veel
genegenheid , en liet al degene, die ons kwamen bezoe-
ken , vrij bg ons komen. Eenige dagen vóór dat de
schouwspelen zouden beginnen, zag ik mijnen vader bin-
nen komen , die nog eene laatste poging hg mg wilde
doen. Hij was in eene onbeschrgfelijke neerslagtigheid:
hij trok zich het haar uit den baard, hij wierp zich op
«len grond, en bleef erop zijn aangezigt liggen, schreeuw-
de ijsselgk, en vervloekte zgnen ouderdom. Ik stierf van
droefheid, toen ik hem in dien staat zag; maar God
hield mg nog staande tegen dezen geweldigen aanval." —
Hier eindigt het verhaal van de Heilige; het volgende
is beschreven, door eenen ooggetuige.
XXXIII. HOOFDDEEL.
Dood der heilige Martelaren.
Toen de tijd der schouwspelen gekomen was, haalde
ir.en die heilige Geloofs-Helden, behalve Secumbolus, die