Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi BERIGT bij mn TWEEDEN DRUK.
CnnisTVs (*) in het Nederduitsch te vertolken, waar-
door mgnen Landgenooten dan een Kort-Begrip der ge-
wade geschiedenis van het begin der JVereld tot bgna op
dezen tgd is aangeboden geworden.
D'à groole aftrek van — en de steeds aanhoudende aan-
vraag om dit werk; hebben eenen tweeden druk van
hetzelve noodzakelgk gemaakt; dan, daar vele achting-
waardige Geeslelgken aan den Uitgever hunnen wensch
hebben te kennen gegeven, om, tot meerdere verspreiding
van dit werk, en, alzoo, tot meer algemeen nut, deze
tweede uitgave minder kostbaar dan de eerste, te willen
maken, zoo heeft hg gaarne aan dien lof waardigen wensch
willen voldoen.-
Dat ook deze herdruk met toegenegenheid ontvangen,
met vrucht gebruikt worde; en God dien zegene tot
verdere uitbreiding zqns Rqks, tot stichting en zaligheid
van velen is de opregte wensch mgns harten.
A. v. M.
(*) Op het titelblad van dat werh staat hij verziening
Koit-Begrip van den Christelgken Godsdienst.