Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
CON.
CON.
S9
houding, /".
Continuationr vervolg, «. ftand-
houding, geduurzaamheid« ƒ.
To continue, aanhouden, volhar-
den , vervolgen , duren , (land-
houden, y.
Contorfion, verdraaijinp:, f,
Tocontort, óraüV}en , wringen,r.
Contour, omtrek, m.
Contraband goods , ongeoorloofde
of verbodene waren.
verdrag, verding, over-
eenkomst,
^ Contrary verdrag maken, ver
• dragen, bedingen , overeen
komen, y ;tocontra6l a marria
ge, een huwelijk fluiten; to
contraS debts ^ fchulden ma-
ken.
Contractiony verkorting, zamen
trekking,/.
To cnntraiict , tegenfpreken,
wederfpreken, v
Contraniéiun 9 tegenspraak, te-
genftrijdigheid, tegenzegge-
lijlihejd,/.
Contrariety^ ftrijdigheid, tegen-
ftrijdii-heid , /.
Contrartly , ftrijdiglijk, adv.
ïCor.trary y tegenlbijdig, ftrijdig,
tegenftrijdend, adj*; the wind
was contrary to us^ de wind
was ons tegen ; / have nothing
to the contrary i ik heb er niets
tegen; to advife to the con
trary, het tegendeel raden;
on the cout ary, in tegendeel.
To contravene, ovenredea,
Cor,tributary, tolgevcnd, adj»
To contributey toebreijgen, toe-
geven» opbrengen, y.
Contribution, opbrenging,/.fchai-
geld, n,
To contriitate, bedroeven, y-
Contriflation, bedroeving, /.
Contrite y verbrijzeld , gebroken,
verflagen , vermorzeld, adj.
Contrition , verbrijzeling, gebro
kenheid, verflageuhdd , / be
rcmw, ff.
•Contrivance, u'.tvindfel, .
prefy contrivance, een aardig
uitvind fel.
To cohtrive, bedenken, verzin-
nen , tooftellen v.
Contriver, uitvinder, maker,
toefteller, m.
To control, tegenfpreken, tegen-
praten , berispen , y.
Controller, tegenfpreker, na-
ziener, rekenmeester, beris-
per, m,
Contrnverfy, gefchil, h. reden-
ftrijd, twist, w.
To controvertt betwisten, v.
Contumacious wederfpannig, btl-
ftarrig, wrcvelachiig, hardnek-
kig, adj, lijk, aav.
Contumacy, wedcrfpannigheid ^
hardnekkigheid,
Contumeliousy fmadig, fchim-
per, adj.
C ntumely, fmaad , tn. fchamper-
heid, f. fchimp, m. laster, m.
Contufion, kneuzing. plettering,/.
Convuil lily^ lelie dalen, n,
Conveniencé, bekwaamheid, ge-
legenheid, gevoegelijkheid,/.
Convenisnt, bekwaam , ge voege«
lijk, adj^
To convene , vergaderenbijeen-
roepen, y.
Convent, klooster, n.
To convent before a judge ^ voor
het regt roepen , y.
Conventicle , fluipvergadering^
zamenrotting, ƒ.
Convention, vergadering, bijeen-
komst, overeenkomst, f.
Conyerfant, verkeerend, erva»
ren , gemeenzaam , adj.; to be
converj'ant with one, met ie.
mand verkeeren.
verkeering,/. om-
gang, m.
Toconverfe, verkeeren, y.
Conyerjion, bekeering, veranda-
ring , /.
CyKicrt, bekeerde, m.
To convert^ bekeeren ,y*\to con'
ver tune to G(;<^,i«BiaadtotGod
bekeeren.