Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
«4
CON.
CON.
To conßrtie, zamenfchikkcn, za
merftcllcn, n
Confubßüntial, medezelfftandig,
adj*
To co*ifuIt, beraden , raaddaan ,
beraadflagen , raadplegen,
overleggen, v.
Conjulrai^oH, raadpleging, be
raadflaging, ƒ.
To confu'f.cy verteren , verdoen,
verkwisten, verbruiken, ver
bezigen, v,
ConfumiNf., vertering, verkwis
tiog, verbruikiDg, ĥ
Corijiimniates volkomen, adj,
To tonjummate , voltrekken, vol
einden, v.
fnmoiaiton , voltooijing, vol
. eindiging, voltrekking , verval
cSft?t4r/. venUrT"? ke'tl
fveat conjump.ion, hij heeft
groot vertier ; to be i» a cvn
fumption , dc tering hebben.
Confuaiptiye, teringachtig, adj,
C'^'icB, onderlinge raking,
■C<jn<a^iion, befmeiting, ƒ.
C tcgious, befraettelijk, adj,
C'>' ta^wufne/s, bcfmetlelijk-
heid , /.
-To contoin, bevatten , begrijpen ,
belHïlzen , y ; to contain vr e*
/«//»zich bedwingen; 7 c^inpc
contain ntyfelj ybr ik kan
mij niet bedwingen van blijd
fchap.
T't coniamxnüte, bcfmetten, r.
Cof tanifiation i befmetting, be
zoedeling, /
Tc contemn , verachtcn9 verfma.
den, V.
Cont^-mncr y verfmader, m.
Co timniug, vetfinading, /
To coitemplotcy befchouwen, t
Ci-.templation, befchouwing , •
Covtenporary, evcntijdig, geliil^
tijdig, tijdgenoot . adv. & cdj
C- tev.pt, verachting , verfiua
ding, verfinaa.:hcid , /
ConU'fnptiblc^ y ver-
achtelijk , verfmadelijk , eidt,
Cor.temptioufly yConiempiihly
achterlijker wijze, op eene ver-
fmadelijk« wiis, ady,
To contend, twisten, krakee»
len, y.
Conteuty voldaan, te vreden«
adj.
Content, vergenoeging, f.\tog\ye
conter.ty genoegen geven.
To content, voldoen, te vredè
ftelien , vergenoegen , y,
Cr>ntef.tedly^ vergenoegdeliik. ady*
Contet.tfd/jgjs, wrgenoegclheid ,/.
Contentful, welte vreden. ady.
Contention, twist , m, krakeel^
geharrewar,
Cvntertiovs, twistziek, krakee-
lt, «^lo.aviirig, twistzuchtig.,
adj, lijk , ady,
Ci'ntrntioujnefs , krakeelachtig-
ht i d, / t wistzucbt, tw!s t ach-
righdd, /
Contentment, vergenoeging, ver»
genoegdJicid , voldoening, f.
Contents, inhoud eens boeks.
Coniern.irous, aangrenzend, adj,
Conteft, gefchil, n, twist, m^
To contep , betwisten, v.
Coritejlathn, verfchil, «. ti^ist,
m. krakeel, n,
Covtext, zamenhang, m,
C,nt xtvfCy zamecftelfel, weef-
fel ,
Contiguous, verknocht, aan el-
kander aaf , tkeir hou je sar e
contiguous , hunne buizen ftaan
naast elkander
CoTét.nency, onthouding, kuisch*
heid , ingetogenheid , f.
Continent, kuisch, onthoudend,
a Ij.
Continent, het vaste land, n,
C'^-.jingent, gebeurlijk, adi,
tingent y aandeel,
Contingency,, gebeurlijkheid, /
voorval, n,
Coniir^ual, geduriglijk, geftadig-
lijk, adj*
Contii uujics , gedurigheid, aan-
houding, volharding, ftaiid-
J