Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
«4 CON.
CON.
ts
'toit, hii zal er nooit toe be-jCon/i^jir,belijdenis,bekentenis,
willigen. Megt, /.; to make a cohfeffion^
Condjcerfion, involging, toegefc
lijklieid , toegeviog , f.
Condign, gepast, overeenkom
ftig 5 aaj,
Conüiment, faus, pekel, f,
T» condite, zulten, inmaken, v.
Condition, ftaat, aard, m, gele
genheid , gefteltenis, voorwaar-
de , /. befprek , beding, ff.
To condition, hGCpTcUen, affpre-
ken, V.; to condition with one,
met iemand een verdrag maken
Conditional, yooTWiSLjdQliji., be
paald, üdft
Conditionally, onder^beding, met
voorwaarde, adv ; well condi-
tioned, wel geft-ld, wel ge
daan, in goeden (laat.
To condole with one, rouw bekla-
gen, y.
Condtlence, rouwbeklag, n,
. To condute,\OTd^t\\\}x. zijn ^ helpen
dienstig zijn haten , y.
Conducihie ,conduc ve vorderlijk ,
dienstig, adj,
ConduB, beloid, beftier, gedrag, n
To conduBy geleid< n, beftieren, y.
■Condutlor, geleider, leidsman, m
Co«</tt//,waterl€i(ling, buts, goot,/.
Cone, kogel, ♦«.
Ci-nfahn^aiion, zamenfpraak, y.
gefoap, 77.
ConftBion, toebereiding,/!
CohfeSlioner , m.
Confederacy , bondgenooifchap .
bond verwantfchap, n.
Confederate, bondgenoot, bond-
verwant^ m.
To confederate, zamenfpannen,
zich verbinden, y.
To confer, toebrengen, befievcn,
opdragen, vergelijken, ge^a
menlijk overleggen, beraad-
flagen, v.; to confer a living
tipten one, eene predik antsplaai'
aan iemand begeven.
Conférence, onderhandeling, za
menfpraak, gefprekhouding , /
To confefs, belijden, bekennen, y.
eene belijdenis doen^ auncum
lar confejï'jn , biegr . oorbiegu
Conf^jfinnary, biegtftoel, m.
Confeffor, belijder , biegteling,
bicgtvader, m.
To confide, betrouwen, vertrou-
wen, y.
Confidence^ vrijpostigheid, ftoujN
heid, vrijmoedigheid.
Confihnt, vrijmoedig, ftout , vrij-
postig , verzekerd. a'fr. ; 1 am
confident it is fo, ik ben verze-
kerd dat hec zoo is.
Confident, een vertrouwde , w. ;
he is hts confident, hij is zijn
vertrouwde.
ConfiJeift'y, vrijmoedigliik, vrij-
postiglijk, adf. \n vertrouwen*
To configure, eene gedaante ge-»
ven , y-
To confine, bepalen , beJwmgen ,
aanpalen, aangrenzen, v.; to
confine one in prijon, iemtnd
gevangen zetten^ to he c^
fined tJ ore's chamber, zijne
kamer houden; he corifined him»
fe'.f to one meal aduy,\i\) behielp
zich met eenen maaMid daags.
Confinement , ^evangeniszet-
To con firm, bevestigen, bekrachti-
gen t verzekeren, verfterken, y.
Cor.firmation, bevestiging, be-
krachtiging, verzekering, ze-
kerheid , f. vormfel > ».
7O confi/eate, verbeuren, ver*
beurd verklaren, aanflaan , y.
Confifcativn , verbeurdverkla»
ring , aanflaning f.
Cot.fiiure, k nfiiurenj
To confix , inQ ian . Inheijen , y.
Cof.ftagrattun , brand, m,
CoT/fi^^, gevecht, verfchil, «.
zamonvl.^eijing,/. za-
mcnloop, toevloed, m.
Conform^ overeenkcmftig, ge-
lijkftaltig, gelijkvormig, adj.
Po conform, fchikken, v.
Conformable, gelijvormig, ovef-
I> 7
.■f
^ - -ai