Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
coisf.
con.
«3
Co-vpeier.cyy vermogen, n. be-
kwaamheid , f
Compstert, bekwaam, bevoegd,
behoorlijk , adj,
Competei.tiy, bekwamelijk, wet
tigiijk, ady,
C-jmpetible, gevoegelijk, cdj.
Cowped.iony mededinging, me
dffbegeering, medcftreviBg,
medeirachting, ƒ.
Competi'or, mededinger, m«ïde-
eiicher. medeft.ever, m.
To compiie ^ zamenftellen, o^
ftellen, bijeenbrengen, r.
Compiler, zamenft^ller, opftel
ler, maker, m,
Compilativn, zamendelling, bij
c^'nvoeging, f.
Complacency y behagen, welge-
^ vallen , n.
To complain , klagen, v.
Complainer, aanklager , m.
Complaint, klagt, f. beklag ,
Con-plaifancey behigelijkheid, t
Complaifant, behagelijk , gedien-
ftig, beleefd, voldoen;le, adj.
Complete, volkomen, voltooid,
voUallig, adj.
Completely , volkomenlijk , ady
CompleteneCs , volkomenheid,
voltooidheid, /.
Conpplex y zamengevoegd, adj
C'jtnple.xion, aard , m. gefteltenis,
gefteldheid , ƒ.; a lively com
plexwn, eene fri fche gedaante.
Compliance^ voeging, onderwer-
ping involging , infchikking, f.
Complication , aamenh^oping, /,
Complice y TC\zk\iQr, medep eger ,
medepligiige, medefchuldige,
m.
Compliment, pligtpleging dienst-
aanbieding, /;
To compliment: pligtplegen, dienst
eerbewijzing , aanbieden . y,
Comflit, zanienzvvering, f.
To comploty zamenfpannen, y.
C')mpiot'e- , zamenzweerder,
2^0 comply, i;-ivol;en, zkh voegen,
onderwerpen , infchikken , v. ,•
to comply With onC y zich naar
iemand voegen.
To comport, zich gedragen, aan.
ftellen, y.
Comportment, gedraging ,aan^el-
ling, /. gedrag; n, omgang,
handel en wandel, m,
Tocompofe , zamenftellen , opftel-
Un , afmaken, bevredigen , be-
daren , zetten , letterzetten v.
OompoTer, fchrijver,zamcnfteller,
zetter, m,
Compofing, zamenftelling . zet-
ting, ƒ«
Compofition, zamenftelling, af-
making, bijlegging, menging,
Z2tting, f,
Compofit-.ry letterzetter, zetter, m,
Coff.pijure of mindy bezadigv!h;id
des gemoeds.
To compound, zamenzetten , bij*
leggen, afmaken, bellcchten,
vereffenen, overeenkomen, y.
To compreherd, begrijpen , bevat-
ten , inftuiten, y.
Comprehenfible, bevattelijk, adi»
Comprihe^fion, begrip, beval-
ling , inlluidng, ƒ
Comprcheufiye, bevattende, adj,
To Komprefi , zamendrukken, y.
To comprint, nadrukken, y.
Compresfton, zamendrukking,
To comprife, bevatten, influiten,y.
Comprojatlon y op^erUnge goed-
keuring, goedkenmng, ƒ.
Compuifion, dwang, drang, m,
CompunSiion y , f,
Compurgatii.nt zuivering bij ce-
de ,
Computationy rekening, /, ov#r-
flag, m.
To compute, rekenen, optellen, n
Computing , rekening , ƒ.
Concatenation, aantenfchakt-
ling, f'
Concave, hn], adj.
Concavity, holligheid , holte , f,
To conceal ,vCTbi'rgen , bedekken ,
geheim houden, verz wi gen , v»
Concealer^ verberger, bcJekker,
verzwijger, m.
Concealing, verberging, bö^fek-
D 6
'm