Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
COM'
com.
8)
To cohur, verwen; to colour maps
kaarten afzetten, y.
Colouring , ver wing, kleuring , ƒ.
Cólt ,vtu\crt, n ; colt-foot
blad, Czekerkruid);co/«ïtfcfA,
melktanden, dartelheid.
■Columbaty, duivenhok , n.
Columbine, violetkleurig, /rdj,
C(//«wn.zuil,pilaar,koloïh f,;wre-
alliedco'umn, gedraaide l.olom.
Comb ^ kam, ƒ.; box-conib,
pa'mhomen kam; curry-comb,
roskam; flujc-comb, vlashc-
kel; coVs-conA , hanekam,
verwaande gek; honey-comb,
honiggraat.
Comhmaker, kammemaker, i».
To comb, kammen, v.; to curry
comb a horfe , een paard ros-
kammen wo combflaxy vlas he-
kelen.
Combatant, kampvechter, m.
CoOT^'j/, gevecht, kamp, m.;
fingle Ci»mbat, twee gevechL
CnmbiU . tweegevecht, n.
To combat, kampen, ftrijden,
vec'^en , r,
Combination, zamenfpanning, ver-
eeniging, ƒ.
To combing, zamer>fpannea, ver
ecnigen, v.
Combuflion, brand.
Combuflible, verl>randbaar. adu
Tocowé- ,komen , v ; tocomebrck ,
terugkomen; to come, to pafs ^
gebeuren , gefchieden; to come
a great way about, een' verren
weg omkomen; to come about
a bufmefs , komen om iets te
verrigten ',allhi: difcourfe comes
to this, al zijn zeggen komt
hierop uit\what does it come to ?
Comet, ftaanflar, komeet,/I
Comfits, konfijt, n, konficuren ,ƒ.
To comfort, vertroosten , ver-
kwikken, V.
C'jmfof table, vertroostend ,troóf-
telijk, aangenaam, vermake-
lijk , adf.
Comfbrtablenefs, vertroostclijk-
heid, genoegelijkheiJ , ƒ.
Comfortably, troosiejjk , ady»
Comfirter, trooster , vertroos»
ter, w.
Omfortlefs, troosteloos, alj.
Comical, kluchtig, boertig, adj.
Coming , komst, aankomst, ĥ
Comma, komma, f
Command, commandment, bevel,
gebod , «.
To command, bevelen, gebieden,v.
Commander, gebiedér, bevexUeb-
ber , m.
The ten commandments, de tien
geboden.
To gewagen, vieren,
gedenken, v.
Commemoration, gedachtenis,
To commence, beginren, v.
Comneenccnent, begin, /i. begin*
ning, /.
Tn commend, prijzen, aan prijzen, v.
Commendable , prijifclij'.t, lüfie*
adi. & ady.
Commendation y prijzing, aanprij-
zing. ƒ.
Gommenfurate, gelijkmatig, adj.
Comment, uitlegging,/.
7o comment ,uit\€$%€ii, verklaren,
V.
Commentary, uitlegging , /.
Commentator yyxwX^Zltr, verkfaar-
deï', »1.
Commerce y koophandel, g^*
hoc veel bedraagt het? to come\ meenfchap, onderhandeling,/,
to light, aan den dag komcn. deernis licbben^b«-
Covteeiiany tooneelfpeler , m.
Comedy bl-jf,jel w,
Corr,tlit,efs , bevallij;hcid, fchoon
heid, /
Comc.'y, bevallig , rJj,
Comer, komcr, aankomer, m
new comer, nieuweling.
kJagen, y.
Commifetation, deernis, ontfer'
ming, f.
CommifBon^ last, ct. volmagt,/.
lasrhricl, jn,
Cffiumiifiot cr, Rcmsgf'gdf,
Todmrnitbcfcjan , v.;
D 5