Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
£o
col.
Cigr.izetr.ee, kennis, / kcntee-
ken, wapenmerk, ; to take
cognizance of a thing, kennis
van iets nemen.
T'oc.hahit zamen wonen, bij-
wonen, r.; to cohabit with a
iviman, boeleren.
Cchabiianon, ic zamcnwoning
boelering. f.
Coheir, mede-erfgenaam , m.
Ccheirejs, mede-erfgename , ƒ.
To cohere te zamcnhangen, y.
Coherence, coherer,cy, zamen
hang, /.
Coj/huif, kap, hul, ƒ.
Coil, geraas, getier, to keep
a coil, geraas malden, tieren;
to coil a cable, etn* kabel op
fcbieten*
©o/n,munt,/.geld, «. ;bafecoin,
flécht geld; cGJinterfeit^cpin,
valsch geld; much coin, much
cau, vtel geld, veel zorg.
To coin, munten, y.
Coinage, geldmunting, ƒ.
Coincident, overeenkomend
Coiner, munter, muntmetfter ,»2.;
fa/fe coiner, valfche munter,
Coining, het munten »geldflaar,, /.
Coins, uitfleekfds, of hoeken,
als ook drukkers kuoijen,
Coiis, ecn ijzeren ring om naar,
iets te vyerpen.
To pUy at ctoits, met den ting
fpekn.
Cijld, koud , guur, koel, adj,', a
»Cijld wind, een gure wind ;
told entertainment, koel ont-
haal; to grow cold , koud wor
den, koelen;// is cold, het is
keud; cold'bath, koel bad.
To co/^, koude , verkoudheid ,f.;
to catch -cold, koude vatten,
verkoud worden, verkouden, y.
Colatpi, koudachiig, adj,
ColdneCs, koudheid, koude, ƒ.
Colewort, groene kool, f,
Cclick , buikpijn, kolijk,/. (lone-
colick, de ftecn, het graveel;
wind Lolick, darmpijn , darm
darmjicht, kol jk.

col.
To coU, omhelzen, y.; to cHp and
coil, om den hals vatten.
Collar, kraag,/.band, m.', dog^s
collar, honds halsband.
To collate, tegen elkander ovei-
zien, y.
Collateral, zijdelinf sch, adj.
Collation, overziening, vergelij-
king, ƒ. begeving van ecn
kerkelijk ambt, avond one-
bijt, kort banket.
ColleB, verzameling-,/, kort ge-
b^d, n,
To colleü, verzamelen, vergadc«
ren, ophalen, y.
•ColUSlion , verzameling , ƒ.
CoÜeSiive, verzamelend, adf,
ColleSlor, inzamelaar, inmaner,
entvanger, m,
ColUgCy vergadering, ƒ genoot-
fchap, n, hoogefchool, ƒ.,* a
fellow of a college , een ambt-
genoot , of medelid van eene
hoogefchool.
Colleger, leerling, ftudem, m,
Collegue, ambtgenoot, m, .
Collier, kolenwerVer, kolenhan-
delaar, koolfchip, koUnha-
ler.
Coliifton, zamenflooting.
Colloquy, zamenfpreking,
To collude, in tene bedriegerij
medepligtig zijn, onder eenen
deken liggen, y.
Collujion , heimelijke zamenfpan*
ning van twee perfonen, om
«en' derden te be(.ixiegen, f.
Colly, potzwanfel, n.
To colly, met roet zwart maken, y.
Colly-flower, bloemkool, ƒ.
Colonel, overfte, kolonel, m*
Colony, volkplanting,/.
Coiofs , kolosfusbeeld , n.
Colour, ichijn, dekmantel, m,
verw, kleur, /.; liyely cO'
lour, heldere of levende
kleur ; tofet one in his colours,
iemand met zi'neregte verwen
afmalen; under colour of ft iend*
fhip, ouder lien dekmant-el van
vricndlcliap.