Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
coc;
COG.
79
ne kolen.
Co >I'merchant, koopmin in ko-
len,«-
Coat-h-^aver , ko ^'drager , nu
Coal-htufe, koolfcliuur, ƒ.
Cial'-pit, koolput, ƒ.
Coalmine, koolmijn,/.-
Culiii'Jn, verbond, n,
Coarfe,%To(, onbefchaafd,
Cofl?/<r«Jj,grofheid,onDerchaafd-
heid.
Coaji, ku«t,/oever, w.; the fea'
coaft, de zeekust, ftrand.
To coajl along , langs het ftrand,
of de kust varen, v.; coafled
about, omgevaren.
Coat, rok,afvalli-
ge; clofe'coat, fluitrok, over
rok: coat of ntail, wapenrok:
Vfaift'coat, hemdrok, borst-
rok ; coat of armsy wapen
fchlld i coat-armour , wapen-
rok, veldheers tabbaard.
Cob, or f'ea cob, mecuw, zee
meeuw, f.
To cobble, fl'kken , lappen,brod-
delen, -y.
To cobble /hoes,CchoeaQn]üpper).
Cobbler, fóhoenlapper, brodde-
laar, m.
Cobbler's flail fchoenlapperi ftal,
w.
Gubweb, fpinneweb,/.
Cochineal, cochenille,/.
C(jck,haan,; game-cock, vechf
hzznpea cock, paauw; wood-
cock , houtfcip ; turkey c 'Ck ,
kalkoenfffhe haan; wiathet-
coc^ , weerhaan; cock of a tap,
haan van eene kraan; the
c9ck of a gun, ham van een
toera cock of hay, hooi oppert;
heath ock, bergbaan; cocks-
fpur , hanefpoor,/. cock-pit,
hanemat; cock-fighting, ha-
nekamp;-coc-t brined, herfen
loos; to cock a gun, den haar
.-van een roer fpannen;
cock up one*s hat, den hoe(
van voren optoomen; to
hay, hr^oi optasfen.
kloot, m.; toptay
at cock2ls i biUkelen, koteo.
Cockatrice, bafiliskus, m.
Cockering, involging, toegefe-
lijkheid, f,
Cockh, kreukel, alikruik, m.
Cockle fie-'l , kreukelfchelp, f.
To cockle kronkelen, v.
Cocknev, botmuil, dommerik,fw.
Cuclion, kokin;; , /.
Qoé, dop. m, ichsl,/.
C'^d-fijh, kabchaauw, f
Code, wetboek, n» burgerlijk«
wetten.
Codling, gulletje, n, C^^lciile ka*
beljaanw.)
To codle, zzchxles koken, v ; /o
codle apples , appelen koken.
Codling , gekookte appel, m.
Coequal, evengelijk,te zamenge'
lijk , adv.
Coercion, bedwang, n.
Coercive, dwingend, adj,
Coetaneouf, van «enen ouderdom |
tijdgenoot, m,
^'jet^r-'ial, gclijk-eeuwig, adj,
Coexifie/if^ gelijktijdig beftaande,
' adj,
C'jff'ee , kofflf, /.; co]féc-berrits <,
koffijbüoncn; cof ie-houfe,, kof-
üjhuis; c'ffee-Püt, kuffijkan,*
• cof^e-difh , kcffij-kop.
Cofer, koffer, n, kist, ƒ.
Ooffit, doodkist, f.
Coffinmaker, kisteomakfr, m.
Cü^ , verdichtfel, ft. verfiering,
/.; ihecoit ofawheel, tand van
een molenrad, het kamrad.
Tocog, vleijen, flikflooiien, v.
Cogent, dwingende, dringeode,
adjr, cogejit reafons, dringende
redenen.
logged, as a wheel, getand, (als
cen molenrad.^
Cug^tr, vleijer, pluimöri ker.
valfchc dobbelaar.
^"ggi'g ,yltl!er]}, pIuimlTrykcr»;,
Cogitation, i^edachtk» , ove:i:n'
king, f.
Cognaiion, ma^jifch^p, brösdw-
wantfchai), /r.
D4