Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
cl o.
COA,
terik, m.
Cloth, laken, linnen, flof, n^ifim
linnen cloth, fijn lijnwaad; firn
woollen-cloth, fijn laken; cot
ton cloth, katoen lijnwaad; fcuv'
let cioih, fchaarlaken; cloth of
tijfue, goud, of zilver laken";
coarfe cloth, grofJaken, baaii
home f pun clothe eigen gereec'
linnen; hair - cloth , gaasdoek;
care'ckth , gewascht kleed ;
tabU'cloth , tafellaken; horfc
cloth, paardedek; fack-cloth.
grof Jinnen tot zakken.
Cloth-weayer, l-akenwever, m.
Cloth-trade, laken-handsl, laken-
ncring; f.
To clothe, kleeden,bekleeden, V.
Cldhes, kieederen, gewaad , n.:
bed'clothes, bedde dekens, ƒ.:,
io bear rich clot'ies, kostelijkt
kleederen dragen; plain clothes,
zedig gewaad; a fuH of clothes,
KBnfche kleeding, een pak
kleederen.
ClMihier, lakenhandchar , m»
Clothing, kleeding; bekleeding,/.
Chud , wolk , ƒ. 5 thunder cloud
donderbui; to be under a
cloud, in moeijelijkheid zijn.
7o cloud, bewolken, benevelen, v.
A clouded countenance , een bene-
veld, of zwaarmoedig gelaat.
Cloudir.efs, betrokkenheid der
lucht, /,
Cloudy^, bewolkt.
kruidnagel,?;.'.; dove tree.
nagelboom , m,
Clovsn-footed, met gcfpleten
klaauwen, adj,
C/oüï, vaatdoek , lap, fchuurlap,
mr, dijhcloLt, dweil.
Clouts^ fchunrdoeken , m.
Clown, plompe boer, kmkel,«.:,
he is a y.iy clown, het is een
regte plompaard.
Clo'vniPi, plomp , boersch, onbe
fchofc, adf,
Cu.y^n'Uhly, beerachtig,onbefchoï-
telijkadv,
C^i^wnjfnefs, Uooiscbhei J, plomp
heid, f.
To cloy, verkroppen , overladen ,
vernagelen, y.; to cloy with
words, met woorden overladen,
knuppel, w. knods, verga-
dering, f, gild, gezelfchap, n, ;
to flrike one with a club, ie«
mand met cenen knuppel flian ;
to p(iy his clnb, zijn gelag be-
talen ; the club at cards, het
klaverblad van kaarten.
Cinb-law, regt der wapenen, n.
To club, het gelag betalen, v.
Club-footed, horlevoet, m,
Clubb'^pt, gemeenzaam, adj.
Clumperton , plomperd , n%.
Clumfy , plomp, onbefchoft, adj,
Cluper, tros , bos . m.', a clujler of
grapes , een tros, of bos drui-
ven; clufisr of bees, zwerm bijgn.
Clupery, vol trosfen, adj.
To c/a/cA, vasihouden, fluiten, v»
CltUches, nzgQh, khauwen, m.
Clutter, troep, drom , m, geüer,
geraas, n ; to make a clutterj
getier en geraas maken.
To clutter together, tc zamenrot-
ten, V.
Cluttering, woest getier, geraas, n.
Clyper, fpuit-artfenij,/.klifteer, n.
To give a cljper, een klifteer
zetten.
Cyffcft,koetswagen, koets, ka-
ros , f,; to keep a coach and fix
hor fes, eene koets metr zes
paarden houdt'n; hackney coach ,
huurkoets; page coach , post-
koet ; coach box , wagenkist;
coach-man, koetfier; coach-
maker, wagenmaker ; conch*
houfe, wagenhuis, koetshuis;
coach'horfe^ koetspaard;
hire, wagenvracht.
Coa^ion, dwang, m,
Coad/u(or , medehelper , m.
To coagulate, ftremmen , ftollen, v»
Qnagulaiion, ftrem.nlng, /
C'.al, kool,/.; char-coal, houis-.
kool , bosch kbol 5 pit coal,
■ea-coal, /^off^co«/, fteenUool,
fmids-kolen ; fmall coals , klci-