Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
CLO.
€lerk, klerk, fchrijver,
klerkfchap, fchrijver
fchap, ff.
C/éVtfr, handig, behendig, vltig
adj, Ijjk , adv.
Clew, kluwen » n,; a clew of
thready een kluwen garen.
To dicky klikken, tikken, v.; to
click as a watch, tikken als een
uurwerk.
Clicket, or knocker, de klopper
aan eene deur.
Clickets, klapperhoutjes, n,
Ciickinft, klopping, f, getik,».
Client, de perfoon die door cen'
Advocaat bediend wordt,
C///, rots, fteilte,/.; the cUQ
in mnfick, 'de fleutel in de
tnuzijk.
Climate, ftreek,luchi£lreek, ƒ. ge
west, n.
To climb, klimmen,klauteren,v.;
to climb up beklim
men.
Climber, klimmer, m.
Climbing, klimmii^g , f.
TocliUöH, toedoen, omkHnken, v.;
to clinch the fift, de vuist tocflui
ten, dehand toedoen; to clinch
a nail, eenen fpijker omklinken.
To cling together, aan elkan-
der hangen, te zam«Q hechten,
V.; io ding unio , aanhangen,
aankleven.
To clink, kl nken, klank geven ,v.
To clip , afknippen, befnoeijen ,
foipperen , fcheren, v.; to clip
wirgs, vleugels korten, kort
wieken; to clip jheep, fchapen
fcheren.
Clipper, fnippelaar, afknipper .
befnoeijer, m money-clipper,
geldffloeijer, m,
■Clipping, afknipping, ƒ.
Clippings, (hippers, /*. gefmp-
per, «.
Cliver, fteeflklaver, ƒ.
Cloak, mantel , m,
To cloaky bemantelen , bedekken ,
y.
■Chak'bag., reiszak, mantelzak.
CLO.
77
m, valeis, n,
To bemantelen,bedekken,
bewimpelen, v,
Chck, uurw;rk, r. klok, f,; pen-
dulum-clock , flinger uur werk ,
n.; what o* clock is it 9 h e iaat
is het, wat uur is het? ore ö
clock, een uur; nhout five ö
clock , omtrent vijf uren.
Clockmaker, uurwerkmaker, w.
Clock y kever > m,
To clock, as a A«» , klolsken, als
eene hen, v.
Clod,klu'Uy aardkluit,/: klomp ,
To break the Cods, kluiten bre-
ken ; clods of blood, klonter«
bloed. 0
Cloddy,kluitacbtig»klonterig, adj\
Clog, blok,«, belemmering,/.;
wooden clogs , holsbl&kken , m,
Toclog, belemmeren, verhinderen,
kloppen, V.; to dog th'- wheels,
eene fpaak in bet wiel Üekco«
Cloifier, kloofter;
To ctoiflerup , kioo(leren, in etn
kloofier offluiten.
fUoijlét'snan, kiooöerman, kloos-
terling , m,
CioiHtred-up, opgeïloten.
Ctolüsral life, kloofljrleven.
Clufe, bcdoten, digt, naauw,
Cloje together, digt aan elkah«
der;
Clofecoat, fluitroki overrok,«.
Clofe^flool, gevoeg ftoel, m,
Clofe, inclofure, binnenplaaft a.
omheining,/.
To clofe, bebuiten, eindigen, y.
To clufe a wound, eene wond toe-
heelen ; to clofe with the enemy,
met den vijand handgemeèa
worden.
C^o/<f/3'»heimelijk,bedektelijk,j£5^
Clofenefs , digiheid , geftoien-
heid, /.
Clofety vertrek,
Ciofiag, beflmdng,/.
C ofirig'in, influiting, /.
Clofing- up , lOi. uuiüng, toedoe-
ning, /.
Clot'pated felhv, dopikop, ti«»»
O 3