Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page

cla.
eapfl^nfcnj rr» clap on all the.
■fat's, a''e /eilen bijxet^en; to
rlrp un f-^ether, bij ecn doen,
te zam^n lappen. [
ft^ap board, klaphout., n. \
Clapper, klapper, w.; the clipper
ofaheHj k'epel, m.; the clap-
per^a door, klopper van eene
deor. i 1
To cfar'fy, klaren, zuiveren^ y.
Clarifying , klaarmiking,
Clarion, baruin, klaroen,
CUfh . gcVlets, gerammel,. «.
to clajh, k^erfcn, kletteren , v ;
their fwords chfhed againji one
another, hunne degens kletter-
den tegen elkander.
Clapting , kleiGng, ƒ ; the clafïjing
. of arms, het geKlater van' wa-
pene».
Ciafp , boek-ftot, kram , hiak en
oog; a hook with clafps, ecn
boek met floten.
To c^afff toehaken, y.ook; om
aimen» omvatten.
Qnfpir?^, toehaking, toefluiting,
omarming, ƒ.
QWs, lang, m, kïasfe, ƒ. or-^
"de,/.
Oiafjick, clepcal, rangfchikkelijk ,,
aaj.; a claffic.il auth-r.^ fchrij
▼er van naam , van den eeiften
rang in de fcholen.
Tn clatter , klateren, rammelen,
kletteren, v.
Ciatter-coat, zwetfer, kakelaar, w.
Clktterir-g ^ geklater, gekletter,
gerammel, n.
C^avergrafs, klaver , /.
Claufe, afzonderlijk beding, be-
fluit, ff.zinfpreuk, flotredea,/.
Ciaufure^ üuiting.
Cüiw, klanuw, / ; the clavsofa
crab* defdiaren van eene krab.
To clrw, krabben , kratfen, y.
Clawhack. flikHooijer, w.
Clawer, krabber, krabbekater,w.
"Clay, klei^ potaarde , leem,/.,*
fuller"*s clay, vulaarde, /. ,* pot'
ttr'*s clay, potrebakkers klei,/.
Qfayifi^ kleiac^ig, adj.
CLE,
CUan, fchoon, zuiver, rein,
net, mooi, adj,
To clean, zuiveren, fchoon ma-
ken, y.
Cle nlinefs , reinheid, zinde-
lijkheid , netheid,
Cleanly, zuiverlijk, zindelijk, ndy,
Cleanfer, zuiveraar, fchoonma-
i ker, reiniger,
^Cleanfing, zuivering, reinifeing,
fchoonmaking, /.
C/tfÄf,klaar, hel der,zniver, ^i/.Iijk,
adv ; it is a clear ßy, het is eeno
he\dere^.ücht;as.charauhedayf
zoo khar als de dag; a ckar
four.dy een helder gelufd; c' ar
Wélter, klaar of helder water;
it is clear,hQX. blijkt klaar
of debt, vrij van fchuld; a dear
efiate, een onbezwaard eigen-
dom : to get clear , los raken;
a clear confidence, een vrij ge-
weten; clear-fiqhted , klaar-
zigtig, doorzigtig.
To clear, opklaren, ophelderen,
klaarmaken, redden, v.; to
clear one'*s debts, iemands fcTiuI-
den betalen ; to clear an efiate ,
eenen boedel zuiveren clear
a bufinefs. eene zaak opredde*
ren; to clear up^ opklaren
Clearing , opklaring , ophelde-
ring, zuivering, /.
Clearnefs, klaarheid, helderheid ,
zuiverheid,/.; clear-jpiriied,
ombewimpeld vAn eeest
klieven ,fp:ij".en , y
cleaveafunder, van ecnk'oven;
to cleave to, aankleven, aan-
hangen.
Cleaver of wood, ecn hout-
hakker, m.; butchers-cleaver 9
hakmes, k. Hägers kloot-
bijl,/.
Cleit, kloof, fchcur, fpleet,
reet /.
Cto^r ry,goedenierenheid, zac'ic^
moedigh 'id, zachiheid /.
Clement, goedertier.en, zachizia-
nig, adj,
Cle/g^man, geestelijke, rii*