Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
CHI.
CRI.
73
Chimera, hersfenfchim, f.]Cltiye), foieViTtz,f.
kasteel in de lucht, «. 'Clucolaie , chokolaa l, ,
Chimerical, ingebeeld, verdicht,'CAoto, uitgelezen, keurlijk, a//.
f
. verfiera, & ady.
Chimney, fchoorfteen, haard, m,
J Chimney-piece , fchoorfteenftuk,«.
Chimneyfyfeeper , fchoorfteen
veger; m.
Chin, kin, ƒ.
; Long chin , kevelkin, ƒ.
J Chincough, kinkhoest,/.
< China ware, porcelein , m.
China-orange, cbinaas appel, m.
\ Chine, ruggegraad , /
Chine of beef, osfenharst, len-
den, m.
Chine of porky riigftuk fpek, n.
Chink, fchcur, fpleet, kloof, /
To chink, klieven, fplijten,fcheu-
ren, klinken, v.
\ Chints, firfen, of chitfen, /.
Chip , fpaander , fchavelin^,
krullen, /.
^ Chip ax, disfel, m,
, To chip, fpaandercn', fchaven
klieven, V.
'j Chirograph, hardfchrift, n.', th^
chiro^^rapher of fines , de grif-
fier van geldboeten.
I Chiromancer , handwaarzegger ,
J handkijker, w.
Chiromancy, handwaarzeggerij
handkijkerij, handkijkkunde,
gelukzegging, /.
f To chirpt tjilpen, kirren, kwelen
piepen, y.
i Chirurgeon , heelmeester, wond-
heeler, won iarts, m\
! Chhurgery, he elkunst, wond-
heelkunde, /.
Chifel, beitel m.
Chifel-work , beitelwerk, beeld
werk, «.
. Xhii-'CHat, gebabbel, gepraat,«
I Chit, fnotneusje, deugniet.
Chit lark, kuifleeuwerik , f
. To chit, fchieien, ais zaad in de
aarde, v.
1 Chitferlings, faucijzen, f.
i Chitiy, kinderachtig, c.y.
Cliiyalry, riddeifchap, /.
Choice, verkiezing, keur,/.
To make choice of a thing , iet<
kiezen ; take thy choice , neem
uwe keus.
Choicely, keurlijk, ady.
Choir f koor van ecne kerk, n.
To choke, verftikkeu, verwurgen,
v.; to be choked for want of drink,
verdikken, of verfmachten vaa
dor&t.
ChoUr, toorn, m, opioopendheid,
gal, /•
Rlack choler, de zwarte gal.
Cholerick, opioopend , haastig ,
toornig, galacliiig, ad).
To cho'ife, verkiezen, kiezen,
keuren, v.
Chop, bouw, kap, m.
To chop, kappen, hakken , y. ; to
chop off, afkappen; the wir.i
chops about, de wind loopt om
Chopping, hakkiHg, kappin,', f.,
a ch'jpping off afkappiug;
chopping knife, hakmes.
Chorale dat van bet koor of dea
voorzanger is.
Chord, eene fnaar, f
To chord, vast binden mettoow.
Chotifler, zangmeester, m,
Chorography, landbefchrijving,/.
Chorus in play, de rci, /.
Chough, kaauw ,f (zekere vogel >
Choufe, ful, halve gek, w. poes,/.
To C/io«/ir,foppen,betrekken, y.
Chrifm , zalf-olie , ƒ.
Chrifom, doopkleed, k,
Chïia, Christus, m.
Chr pal, krijtal, «.
To Chrijlen , dopen, y.
Chrijltftjdom, christenheid, /.
christendom , «.
Ckriflening, doop,«;.
Chrijiian-name, doopnaam, m.
Chriflian, christen , m,
Chriftianity, christenheid, f
Chrifi'nas, kers tijd, m. kers mis, f
Chrifimas-day , kersdfg , w.
CriflrnaS'box f fpaarpot, w.