Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page


CHI.

befch'rameKle kaas; creem
roomkaaj; cheefe-cafe,
via, kaas taart,
Ch^eff'Cake, kaaskoek, ƒ.
Che.fe daify, chceje-houje, kaas-
f»!huur . ƒ.
Cheefe-vct, kaasvorm, m.
Ch>'ef• mong. r, k aaskooper, kaas-
handelaar,
Ch<efe'rennet, wrongel, n»
CheeCy, kaasachtig.
Chequer, fchatl<ist, ƒ,
To cheriih, koesteren, opkwee
ken , ft^eelen , v.
Cherifher , koefterer , ftreler ,
m,
Cheripiingty ,koesierenderwijze,
ady.
Cherry ,f.;hlack-cher-
ries, zwarte krieken; agrht
cherry ,morel; ytinier-ch-rries ,
krieken over zee, winterkers
fen*
Cherrytree, V^rsUnhoom , m.
Cherry flone, kersfenfteen, w.
Cherubim , cherubijn , m.
Chervil, kervel, f.
Chefs, fchaakfpel, n,; to play at
chefs, op hec fchaakbord Tpe-
len, fchaaken.
ChefS'board, fchaakbord, n,
Chefs'man, fchaakftuk.
Chsfl, klst, kolTer, /,
The chefi, de borst.
Chefl• maker , kistemaker, m.
Sroad'Chefted, hoUow chefted,»dj,
roet eene holle borst.
Cheflnut, kaftanje , /.
Cheyerïl, wilde geit, /;
CheyerU'Uathir. zeemleer , su
Ch^vcron , dakfpar, f, balkloeen
wapenfchild.
Chevin > knorhaan zekere viscfi.
Tq cHew, kaauwen, v.; to thevf
fl^fy , ki»>ktauweo ; to fihiw
the ctfd, kieskaauwen,
Chiyfsr, kaauwer, ay.
Chevflnfff kaauwing,/,
chicane, haarkloven, y. ts*
C^M^«» kuiken,, to hatch ehic*
^enf, küïkcm uitkippto^ hoQ4
CHI.
of chiekens, broedfel kuikens.
Chick'weed, muurkruid, n.
To chide, kijven, bekijven, y,
Chider, kijver, m»
Chidingly, kijvenderwijze, ady.
Chief, voornaamfte, opperde,
m,; that is the chief point, dat is
Je voomaamftb z^ak; -whsn he
was commander in thief, toen
h j het oppergebied had; the
chief men ofa ci^y , de hoofden
eener ftad ; the lord chief juf•
tice, de opperregter.
Chiefly, voornamelijk, ady.
Chieftain, hoofdman , »a.
Chievar.ce y woekerwinst,/.
Child, kind, «.; to bring forth a
child, een kind baren; to
grow a child again, kindsch
worden; from a very child^
van een klein kind af; a fa-
therlefs child y een weeskind; a
fofler child, een minnekind,
voedfterling; big with child,
zwanger, bevrucht.
Childbearing , kinderbaring, f.
Childbeds kinderbed, kraambed,
n, ; to be in childbed, in de
kraam liggen.
Childbed'linnen , luijermaods
goed, n.
Childbirth, kindergeboorte, ƒ.
Childbed-woman , eene kraam-
vrouw , /
Childhood, kindsheid, /.
From his childhood , van kindsb ?
af; van een kind af.
Childiflt, kinderachtig, kinderlijk,
adv.
To ufe childifli tricks, kinderku*
ren aanregten.
Childiflinefs, kinderachtigheid, ƒ.
Ch^lU koud, kil. neerflagug;
adj,\ to be chill, koud zijn, killen.
Chilly, koud, huiverig, adj.
Chilneft, koude > koudlieid, kil, /.
Chime, muükaal geluid, n,
To chime the hcUs, op de klokken
i>elep, y.
Chimer, klokkeofpeler, klokke*
nfit»
en