Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ü
CU E.
C/Vz?'«'«?, bekoorlijk, betoo
verend-, 0.//. Jijk. niiy,
Ciiarnet'hQuf&y bütnhuis, knekel
huis, n.
Charr of lead, 30 prtgs, dercig
brokken loods.
Charret , karretje, n,
Charter partv , m.
'Chary - bezorgd, voorzigtig, be
kommerd, adj.
Chafe, najaging, jagt, ƒ. to gi-
ve a Pïip the chafe, jagt maken
op een fchip; ma^k the chafe,
teekcn de kaats; the ehafe of a
CTofs'bow, de groef van een'
hand-bO(»g.
To ch'7f&, jagen, najagen, voort-
drijven , V
To chafe away^^ wegjagen, ver-
jagen, verdrijven; chafed-plate
gedreven zilverwerk.
Chafer, jager, voondrijver, m.
Chafm, gaping, opening , kloof,
Chcfte, kuisch , eerbaar, fchaam
achti'.; adv.\ a chafle woman,
eene kuifche vrouw.
Chafle-tree, kuischboom, (zeker
gewas), n,
Tochafisn kabtijden tuchtigen, v-
Tochnflize, tuchtjgcn,kastijden, v.
■Ckoflifing, chaftifement, kaftij
'ding, tuchtijiing, f.
Ohufi'ty 1 kuischh.id , eerbaar
h-id', f.
Vh ifï'v, k uifchelijk „ eerbaar, ady,
Ciak 'nefs. knischheid, f,
Chat , gekakel, gcfnap, n,.; id'e
ch^71, \]dcl geklap, beuzelarij.
Tochat. or chetier, (happen, kake-
len, labben, fnateren, y.; to chat
tügeth'T, zatuon klappen.
Chattels^ goed,gocd^ren,» ;c;iQï
tels landerijen, vaste goe^
deren, ook huisraad, vee.
ckan-.r the teeth with cold,
klappertanden van koude.
C'tatie^er, fnateraar, m.
Chattering. gefnater, ƒ.
Cheap, goedkoop , adi ; meat is
CHE.
li
cheep, goedkoop worden.
Tocheapen, afdingen, bedingen, v.
rCkeapeniag, beding, afdingiiig ,
Cheaper, goQ^kooper, comp,; he
jells ch'apsr than others, hij
geeft beter koop dan anderen.*
Chsapnefs, goedkoopheid,/, la-
ge prijs, m,
cä^ö^, bedrieger, guit, fielt, ml
To cheat, bedriegen ,v,',to cheat
onc^sfelf, zich zeiven bedrie-
gen.
Cheater, bedrieger, m.
Check, berisping, beteugeling, in-
tooming, /. fchaal^ftuk, n*; to
give a check , berispen ; to take
ch-:ck at a thif:g, zich aan iets
•ergeren;///? checks of confcien*
ce, de knagingen des gewe-
tens^; ftarp checks, bitfe ver-
wijtingen
To check, berispen, bc ftraffen, be.
tcugelcn, incoomen , verwij-
ten, v.; checkmate ,-fchaakmatt
in het fchaakfpel.
CAtfc^-tfr, berisp^r, vermaner, w.
Checkings berisping, beftraffing,
inooming, f.
Cheek, wang, kaak, koon , f.; the
cheeks .,or ctavipsof a maß, de
wangen, of klampon van een*
mast; cheek t-eth , kiezen , bak-
tanden; the cheek hone
kebccn.
Chéer, onthaal, / fier, gastmaal
To make good cheer , goede fie^
raaken. Cheer , gelaat; he of
g:od cheer, fchcp moed.
To cheer, aanmoedigen, vervro-
lijken , verheugen, aanwakke-
ren , y.
Chcerer , vcrhengcr, nu
Cheerful, vrolijk, blijmoedig ,
gezond, adj,
Cheerfalïd , blijmoediglijk , adv*
Cheerjulvefs, vrolijkheid, blij-
»
moedigheid, /.
neerllagtig, tf4f'
very cheap het vleesch UCheefe, kaas,/.; green cheefe'j
nu zeer goedkoop; to grow groene kaas; mouldy, cheefe 9