Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
CHA.
cha.
69
ffcknning with a piece of chalk ,
eene rekening, of gelag met
krijc aanfchrijven.
Chalk-pitf krijtmijB, ƒ
To chalk , bekrijien, kalken, v.;
to chaik out, uitmerken, uitcce*
kenen, fchetfen.
Chalky, krijtachtig, ady.
Challenge, uitdaging yf; a letter
of challenge, uitdaag brief.
To challenge , uitdagen , y,
Challsnger, uitdager, m, ^
Challenging, u'tdaging, ƒ. .
Chamber, kamer, zaal. f,
Jieä'Chamber, flaapkamer, f,
Bride chamber, bruiloftszaal, /.
Chambermaid, kamenier, /,
Chamberpot, waterpot, f.
Chamberer, kamermeid, kame-
nier, f.
Chamberlain, kamerling, kamer
dienaar; m,; the lord chamber-
lain of England, de fcbacbe
waarder van Engeland.
Chamelion, kameleon, m.
Chamoisi wilde geit, f.
Chamois-leather, kamoesleer, n.
2't>cÄt2OTp,kaauwen,knabbeIen,y.;
the horfe champs upon the bit,
het paard kaauwc op het bit.
Qhampain, veld, n, vlakte, f
Champion, kampvechter, fcher-
mer, held, m»
Champion^ground, vechtperk,
Chance^gtvnl, voorval,kans, f ;
a good chance, eene goede kans;
a bad chance, eene kwade
kans; to try the chance of
war, de kans des oorlogs
wagen; by chance, bij geval,
luk of raak; by mere ctsanee,
louter bij ge va/.
To chancê% voorvallen, geben
ren, v.
Chancel, koor. n.
Chancellor, kanfelier,
Chancellorfhip, kanfclierfcbtp, ö.
Chancery, kanfelerlj, f,
Cbandler^ kruidenier, komenij
houder, ar.
TêllowchandUr, kitrA^nmtker,
m,
fFax-chandler , was-kaarfenma*
ker. m,
C'Tn'Chandler ,)ioom-\iOOper, m,
sfelmg,ruiling.wiif.K/.
klein geld, «.; it is a fine chan^
ge , het ii eene mooije ruiling.
God alofie can work our ch: nge;
God alleen k&n onze verande*
ring te weeg brergoYi; the
chatgi of the ».00«, de veran-
deringvan de maan ; th' change
is yery high, de wisTl is zeer
hoog; / have no change, ik
heb geen klein geld.
To chauge, veranderen, verwlsft-
len, verruilen, y ; to change
in colour, van kleur verand«.
ren; so change fides, vin par-
tij veranderen; :o change one's
apparel, van gewaad verande-
ren ; wil you change your cane
with minel wilt gij uwen rot
ting tegen d^n mijnen ruiltn t
to ching4 verbuizen;
to change money ^ geld wisfc-
len; he has changed hit mind ,
hij is van zin veranderd.
Cftangeable,ver$nder\i'ik,
valllg, ongeftadig; a changea*
ble colour, eeoe kleur die ligt
verfchiet.
Changeahleners , vertaderlijk*
heid , wisfelvtUigheid , onge*
(ladigheid, /.
Changeling, wiffelkinJ, ver-
ruild kind, n.
Changer, verruUer. wiiflMatr, ti.
Money changer, ge|dwisfeltar,i9v.
Changing, verandering, verrui-
ling, verwisfeling, ƒ,
Chanting by courfe^ bcurcwl$(b-
ling, ƒ
Channel, goot, groeve, graft
waterloop, m kanaal, n.; the
channel of et rivm, het be4
van eene Hvler,
Tq thanaei (lone, groeven in (teen
bouwen, v.
To chant, »Inge«, 1»,
Chanter, op^rzangen« vourxMi«