Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
CAS.
gat.
«s
fnijden; to carve out his own
zijn eigen voordeel be-
trachten.
Carvea images, gefnedene beel-
den, »•
Carvvf, voorfnijderjbeeldfnijder,
beeldhouwer, m.
Carving, kerving, fnijding, beeld-
houwing, fi; attick carying
ouderwets lofwerk; carrir^g
knife , voorfnijmes, tafelmes.
Cuscade, waterval, m,
Cefe , zaak, ƒ geval,«.; th* café is
altered,het gevil \s veranderd;
in coje of compioij.t, in gtfval
van klagten; itis a piaincafe,
de zaak blijkt klaar; cafe in
law, regtzaak, pleitzaak ; to be
in a f'adcafe, in eenen jammer
lijken ftaat zijn.
Cafe (jo put any thing in") doos.
Kas, koker; pincaje, fpelde
kol er; n^^^/ff-cö/^, naaldekoker
hat <fl/^,hoededoos: wctchcap^
horolo..;le-kasi;ö piJlU- cafctpU»
tooi holfter; furgeon's caje^
barbiers koker; bottle^cafe,
flesfchenkelder ; Utler-cafe,
brieventas, letterkas.
Cafe , to put in cafe, in een' koker
of ka je doen.
To cafe'harden,{tzz\ harden, y. a,
Cafeous, kaasachtig, adj,
Cafemate, kafemat, ƒ fchietgat, n
Capi, geld, ff. geldkist, /.
Current-cafh, courant-geld,
Ca(hier, caflikeeper, wisfelaar,
kasijer, m.
To cafliier, afdanken, ontflaan, y.
Ca[k, ftormhoed, helm, w. vat,
n,; to head a cajk, een^ bodem
in het vat maken; tafiing of
the cflfk, vatvuil, naar 'c vat
fmakende.
Cafk't doos, /. kistje, kasje,
koffertje, n.
To casfate , vernietigen . y.
Cafrndon , affchaffing, afdanking,/.
Cag ,k. priesterlijke overrok,
loga,
Cfl, olsi, reukvat, ».
Ca^, worp, gooi, /,
Stone-cajly fteenworp. m,
Cajl of the eye, ooglonk , m. ; to
jee all with ore caft, alles met
een* opHag van een oog zien ;
they ate men of his caß, het is
volk van ziine foort; it was at
the laß caß, het was delaaifte
toevlugt.
A meafuring caß , ontwerp ,
Caß of hawks, eene vlugt valken.
Caß-net, werpnet,
To caß, werpen jfinijien ,gooijen,
gieten, y ,* to caß anchor, het
anker uitwerpen ; to ccß his ri*
der, zijnen berijder afwerpen;
to eaß accounts, rekenen , cijfe»
ren; to caß one*s nativity, ie-
mands geboortelot uitrekenen.
Caßantts, klaphoutjes, n.
C ftelian , kastelein, m.
Cajler, gooi jer, werper, metaal-
gieter, m.
To cpßigate, kastijden, v.
Ciißigaiion, k^istijdlng, tuchti-
ging j /.
Caßing, gooijing, werping, fmii-
ting, gieting, ƒ.; caßing about,
verfpreiding; caßing yoice,
doordringende ftem.
Caflle, burgt,»». flut,kasteel,«.; to
build caßles in the air, kasteelen
in de lucht bouwen.
Caßle-keeper, flotvoogd, kaste-
lein , 01.
Caßlingy misdragt, fi
Caßor, bever , beverhoed ,
To caßrate , lubben, fnijden, y.
Caßration, lubbing, ƒ.
Caßril, fteenmees, (zekere
vogel f) /.
Cafual, gevallig, toevallig, adj,
Cafually, bij geval, adv.
Cafualty, toeval, n,
Cafuiß , gewetens - beoordee-
laar, m,
Cat, kat,/.
Civet'cat, civet-kat, ƒ.
Mujk cat, muskeljaat kat, fi
Pole cat , bonfing, m,
Gib-catf oude kat, m.