Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
CAR.
car.
•Car^/^/fltf/j,zorgeloosheid, koni-| &t every thing, alles bedillen
merloosheid, onachtzaamheid,jC^rp^;;/«/, timmerman, m
achteloosheid,
Carefs., geftreel, n, liefkozing,
troeieling, /l
To carejs, ftreelen , liefkozing,
troetelen, v.
Cargafon, cargo , fcheepslading,
bevrachting, ƒ.
Cflfjo» , dood aas, «.kreng, ka-
ronje ,
Carious , verrot, adj,
Carkant t, or Carknet, halsketen .
karkant, ƒ.
To carA öKrf carcy zeer bezorgd
zijn , y.j <2 car King iare^ eent
knagende zorg.
Carlt, kerel, nu
CarlC'Cat, kater, m.
Carlina, karline, ƒ. evenwortel.
distel, m»
Corman, karreman , voerman, m.
Carmenea wool% kiermanfche
wol, ƒ.
Carminative, win dverdrij vend
windbrekend, adj»
Carminative, windbrekend ge
neesmiddel.
Carmine, karmijn, verw, ƒ
C^jfw^i^«,bloedbad, «.flagting ƒ.
Carnal, vleefchelijk, adj & ady.
Carnality, vleefchelijke lust,«.
vleefchelijkheid, ƒ.
Carnally f vleefchelijker wijze,
adv*
Carnation'colour, hoog rood-, in-
kamaat, n.
Carnivali vastenavond, «.
Carneli fcheepje, «.
vleesch verfltndend,
adj,
Carnefity , vleeschachtigheid ,
vleezigheid, adj,
Caroh, St. Jans brood, (zekei
gewas) «♦
Carol, feestgezang, n.
Carot, geele wortel, peen, f.
7o caroufe, zuipen, r.
Carp, karper, m.
Carp , plukken , pluizen, bedil
len, muggeziften, v,; to carj>
Carpentry^ timmerkunst,/, lini»
merwerk, «.
Cflrptfr,pluizer, muggezifier, m*
Carpet, tapijt, n, fprei,/.the
bujinefs is upon the carpet, de
zaak is op het tapijt.
Carping , plekking,/. gepluis, «.
Carrawr.y, kerwe. /. hofkomijn
Carreer, loop, renftrijd, wedloopi
m. loopbaan, / renperk, «•
Carriage , gedrag, omgang, handel
en wandel, wi. wagenvragt,/;
voerloon , n. aarjftelling, /. ge-
drag, voertuig, n.
Beads of carriage, lastbeesten-;.
fliip for carriage, lastfchip.
Caniageforordonance^ affuit, ro-
paard, ».; the carriage of an
army, bagazie van een leger.
Can isr, drager, voerman , m.
Carrier of letters, letter carrier,
bode, briefl»renger, m.
Carroty , reodharig , ros , adj,
To carry, dragen, voeren, be-
ftellen, brengen» v.
Carry - tale, overbriever, alle-
klap, m.
Can, kar, ƒ.
To drive a cart, eene kar voeren^
of rijden; dung tör/, misikar;.
cart - harnefs, trek fel ; cart^
loady wagenvracht; cart-rut,
wagenfpoor; cart-wheel, wa.-
gen wiel*
To cart one, iemand aan eene kar
vastmaken , r.-
Cö^^f/,uitdagingsbrief;OT. uitwii-
feling der kriigsgevangenen, /.
Carter, karreman, wagenaar,
voerman, m.
Cartilage, kraakbeen, «.
Oanilaginous, kraakbeenig; adj,
& adv.
Cartöuch.cardrfdge, fchrootbuscb,
• kardoes, f,
Cartwi ight, wagenmaker, ra-
dermaker, m.
kerven, fnijden, beeldhou-
wen, y,; tocaryemeat^ vlee&cl»