Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
can-
Colu-nnhus J eerioovQjid; laster-
lijk, auf
C lut»nio'tfly, lasterlijk, adv,
C fum-y, lastering, lastertaal,/
C mbflck, kamerdoek, n*
Camel, kameel, kemel, m.
Camels hau, kemelshaar,
Cimeli'Tt, kameleon, n.
Camifado, vijandelijke aanval bij
. nacht.
Camlet y grof grein , n,; hair cam*
let, gewaterd grein.
Cammok , ftalkruid ,
Camomile, kamille , /.
Camoys, opgekromd, plat van
neus, adj'
Camp , legerplaats, ƒ. ; to pitch
the camp, her leger neerflaan,
legeren; a flying camp, een
vliegend leger ; panding camp,
vast leger.
Camp-fight, kampgevecht, n,
To camp, legeren, y.
Campaign ,vMloix,m, vlak veld,
n, vlakte, ƒ.
To open the campaign, den veld
togt openen.
Campeche woo</,kampeche-hout,«.
Campejhal, dat van 't veld is.
Camp maifler, legermeefter, m,
Camphire, kamfer, ƒ.
7^0 can , kunnen, v.
Canaille, het graauw , gemeei, n.
Canal, waterleiding,/,
Canaiy^ kanary wijn.
Canary-bird, kanary vogel, m,
To cancel, uitfchrappen , doorha
len, doorftrepen, vernietigen,
bepalen, y.
Cancelling, vernietiging, doorha-
Üng,/.
Cancer, kreeft, (een der 12 he-
mels teekenen.5
Cancer , kanker, ƒ.
Cancerous, kankerachtig, adj.
Candidy opregt, zuiver, wit, adj.
Candidate, een die naar een ambt
ftaat. m.
Candidly, opregtelijk, openhar-
tiglijk . adv,
To caiidify, wit maken, y.
can.

Candle, kaars, f,\ h'scandle burns
within the jbcket, zijne kaars
brandtJn de pijp; tallovfcan*
die, fmeerkaars; wax-eandle,
waskaars; watch-candle, nacht-
kaars; candle wick, pit van de
kaars.
kaarfenmaker, m,
Candlefiick, kandelaar, blaker, m,\
br anch.candUft ick
hanging candlefttck, hangbla-
ker.
Candle-fnuffers, kaarfenfnnicers,
m,
Candlevias, vrouwendag,
Candlefiick, kandelaar.
Candour, opregtheid, openhartig-
heid , fm
Candy, hsar candy, ftok'fuiker ,
kandij fjiker, /.
To candyy candelizeren, kon-
fijten , y.
Cane, rotting, m.; the head of
a cane , de knop van eenen rot-
ting ; fugar-cane fuikerriet.
To cane, iemand rottingflagen
geven, v.
Cane-man, rotting kooper, w.
Canel, kaneelboom, m,
Canibal, kannibaal, menfcheo-
eter, m.
Canicular days, hondsdagen, w.
Canker, kanker, ƒ.5 the canker
in the mouth, waterkanker.
Canker-worm, kankerworm.
To canker, inkankeren, invre-
ten, y.
Cann, kan , /.
Cannel,gtm, goot, waterlozing,
waterleiding, / ; the cannel
bones of the throat, de krop*
beenderen.
Canoe, kano, /. (indiaanfche
fchuit.)
Cannon, gefchut, kanon, n, re-
gel, m.
To pioot off a cannon, een ft uk af-
fchferen , y.
Cannonade, kanonfchoten.
Cannonier, konftapel, m»
A canon of a cathedral church,
C 7
yrJj