Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
CAL.
Ceke, koek , bol, rr.
To cake, zich toteenen koek zet-
ten, m.
CakQd, uan een gebakken, adj
Calamu.e^ kalamijn Üeen , m,
Calctnint, kalamin, n, (zoke»
kruid.)
Calamitous, ellendig, jammerlijk
raniKpoedig, rampzalig, aaj.
lijk, adv.
Calamity, ellende, ellendigheid,/.
jammer,tt'genfpoed, ramp , w.
Calamus , kalmus , m
To calcins, caUinate, kalk bran
den, verkalken, v.
Calcination, verkalking,/.
Cülcinatory , fmeltkroes, ƒ brand-
oven, w.
To calculater rekenen, v.
Calculation, rekening,
Calculator, rekenaar, w.
Caldron, groore ketel, m,
CalefaHion, warnjing, verwar
iriDg, ƒ.
Calendar, almanak, dagwijzer, m.
Calender, Uander, (worm) , ƒ.
To calender, klanderen, y. glan
zig maken.
Cahnture, heete koorts, /.
Calf, kalf. «.
Hind'Caif, hinde kalf, n.
Calves head, kalfskop, m,
The calf of the leg, de kuit van
het been.
Calfs'fnout,(^aherb') wirbcen,«.
Calves leather, kalTs-leder, «.
Caliber, kaliber van het ge-
fchut,
Calico^ katoen, n,
Calid, brandend, ftbroeijend,
adf\
Calidity, hitte,
Cal'ginous^ donker, duister,«^'.
To calk, breeuwen , y.,- to calkc
{hip, een fchip kalfateren.
Calker, breeuwer, kalfaterder,»!.
Calking, breeuwing, kalfatering,/
Call ,roep , m, geroep, nr,to give
one a call, iemand toeroepen,
bezoeken.
To calli ïoepen, noemen, beroe-I ver, m.
cal.
i5en , V.; /O call after ons, iemtnd
naroepen; to call back, terug
roepen; to call one a%vay, ie-
mand uitroepen; he will call
you to an accour.t, hij zal re-
"kcnfchap van u vorderen;
how do you call this? hoe noemt
gij dit? to call aloud, overluid
roepen, uitfchreeuwen ; to call
for , ontbieden , eifchen ; to call
for drink, drinken vragen;
to call one up, iemand oproe»
pen; to call one down, iemand
afroepen; to call in quefïion,
in twijfel trekken; to call to
mind, zich herinneren, zich te
binnen brengen; to call upon
God, God aanroepen; they cal*
led upon us for help, zij baden
ons om hulp.
Caller, roeper, m.
Calling, roeping, beroep,».;
what is his calling ? wat is zijn
beroep ?
d calling upon, aanroeping,/.
a^lli'Hty, loosheid, doortrapt-
heid, /.
Callimanco, kalemink, /.
Calhfity, hardigheid, verceld-
heid , ƒ.
Callow, vederloos, kaal, adj.
Calm, kalm, ftil, bedaard, be-
zadigd , adj.; it grow% calm, het
wordt kalm; calm weather^
ftil weder.
kalmte,bedaardheid ,f,'',a
calm at fea, eene kalmte op
de zee.
To calm, ilillen, bedaren, gerust-
ftellen, nederzetten, y.
Oalmly, bedaardelijk, bezadigd-
lijk, adv.
Calmnefs, ftilte , bedaardheid , /.
Calotte, kalot,/.
Caltrop, voet-angel, m,
To calve , kalven , y.
Caiyes, kalveren , 17.
To calumniate, lasteren, fchen-
den, eerrooven , y.
xCclumniator^ lasteraar, eerroo-
I