Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
V
BY.
deel iiït; / found muchgood hy\
i/, ik heb er mij zeer welbij!
bevonden^ hari by Lf)ndon
digt bij London ; hy break of^
day ^ met het aanbreken van
den dag; by day, bij dag; by
chatice , bij geval; by birth a
Londnner , een Londenaar van
geboorte; by trade a weaver-.
ccn wever van ambacht; he
fatd by heayt. hij zeide het
van buiten; he w^rit by Har-
lem to Rotterfia»i trok door
üaarlem naar Rotterdam ; •)ie
wsT.t hy boat y wij gingen met
de fchuit; by all means, voor
alle dingen; by no means,
geenszins; he took me by the
cloak, hij vatte mij bij den
mantel; he went by thnt name,
hi.1 was bij dien naam bekend»
hij ging onder dien naam;
dif he go ly fea or by land 'i
reisde hij ter zee of te land ?
by the , langs den weg;
the towers are htgher than the
wall by ten feet, de torens zijn
we! tien voeten hooger dan de
muren; not by far^ op ver
na niet; hy the bulk, bij den
hoop , In 't gros; by degrees j
hij graden; one by one, een
voor een ; by rcafon , ter oor-
zake ; ly fteelswijze;
hy üin i'iwe tweivemonths , eer
jaar geleden; by that time 1
Jhall have done, tegen dien tijd
zal ik gedaan hebben ; by turnt.
bij beurten; by what place r
lang^ welken weg?
By-path, bijpad, ».
By-v^ay^ afweg omwrg, m,
By-wrd, fpreekwoord, zeg-
woord, n,
Bv-law , keur , willekeur, f.
Bijlander . biiftaner , m,
Bvandby, ftraks, dadelijk , ör/v.
Bythehj, terloops, in't voorbij
gaan, adv.
CAI.
c.
59
CABAL, geheimkunde der 'Jo.
den, kabaal, ĥ
Cabal, private conf^ideracy, ge-
heime vergadering, bedekte
zamenfpanning . ƒ.; dat. gei out,
cabal, gevaarlijke aanhang.
To cabal, geheime raad houden,
zamenfpannen, zamcnzwertn,
y.
geheimUundifte , m,
Cabalißical, geheimkundig, adj.
Cabbage, kool,/.
Cabbage-lettuce , krop-falade , fi
Cabbaged, koolswijze, koolrona,
adv»
Cabin, hut, kajuit, fcheeps-
kooi, /.
Cabinet, geheim vertrek , kabi-
net.
Cabinet-maker, fchrijnweri^er, m.
The cabinet council, de kabinets-
raad.
Cable , kabel, m,
Cablißi, rijs van boomen, afge-
waaid hout.
Cachexy* vcrdorvcne ligchaami-
gelleUlheid.
Cacao, cacao, ƒ,
Cachet, zegel, n.
To cackle, kakelen, r.
The cacklitig of a hen, het gekakel
van een hoer.
Cade, vat ,n ; a cade of herrings ,
vijfhonderd haringen; a cadc
of fprats, duizend fprotten.
Cade-lamb , huis lam , n.
Cadence, ßemvalling, welluiding.
Hot der reden, n.
Cadet, jonger broeder, m.
Cdlibate s ongehuwde flaat,
Cacity, blindheid, /.
Cage, konw. vogelkooi, vog#l-
vlugt, /
To cajole , ftreelen , bcfratcn,
verfchalkcn , vlei'en , v'eijcr,
C/yo/<?r,bepratcr,/ bedriet er, n.
Caitiff, fnood, Ichclmathiig, a
Hik, ady,
C 6
émm