Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
r-

but.
Burt, fchol 5 tarbot, ƒ,
To bary , begraven, v. a,
Bußi, bosch, doornbosch, hee«
terbosch , ; goofe berry bußi,
kruisbesfen boompje; bufli oj
haity haarbos.
Bußel, fchepel, m.
Bußy y boschachtig, aäj,
^ï</?n<?/>,bezigheid,Awerk,n.zaak
ƒ. ',that is not Our hufinefs, dat i
ons werk niet; come to th
bußnefs in Hand, kom tot de
^aak zelve; lavibufy, ik ben
bezig, ik heb bezigheid; th's
is your bußnefs , dat is uw werk ,
of uwe bezigheid.
Bup:, plansjet van een rijglijf.
Bußtin , halve laars , ƒ.
Bufs, kus, zoen, m, ook een
vlsfchersboot.
To hufs, zoenen, kusfen, r.
Büß, borstbeeld, n,
Jhiflcrd, trarsans, m.
Büßte, geflommel, gewoel, n.
To flommelen, woelen , y.
Bußllnff, geftommel, ftommeling
woeling, ƒ.
B:tfy, bezig,' woelig, werk.
5:aam, adj.; a bufy day, een woe-
lige dag; I am yery bufy ncw^
ik ben nw heel bezig.
Bufy-body, silheCchikt bemoeial.
nibedrijf,
To bufy one* sfelf 9 zich bemoei jen j
y.
Btit, maar, of, <^an, behalve,
ionj*; he ïs but feldom at home,
hij is maar zelden te huis; ße
was-hardly come to town , but Ue
eommanded her to depart, zij
was zoo dra niet in de ftad
grkomen, of hij beval haar te
vertrekken; no bocyjaidfo hut
niemand zeide zoo, dan hij;
• no ho^'y living ever touched me
buthe, niemand heeft mij ooit
aangeroerd behalve hij; hut
if, maar indien; butyet, maar
echter.
Bilt , eindpaal, m. grenspaal,»?
ihe buicttd of a musket, de kolf
BY.
van een geweer.
Butcher, flagter, vleeschhouwer,
flager , m.
Butchtt^s piop, (lagers winkel.
To butcher. Aagten, vleeschhou-
'wen , moorden, y.
ßnt'.hering, flagring, ƒ.
Bn'.cheyy y vlee-chbank, vleesch-
hal 5 vleeschhouwerij, f
Butcherly, op zijn Hägers , moord-
dadiglijk, rti/v.
Butler, bottelier, fchenker, m,
To butt, met h.>ornen frooten,
rammeijen, v-
Buttsr, boter, freß hnlfr,
verfche boter; bread und but»
ter, boterham.
Butter-ßy, fchoenlapper, m. witje,
mot, /.
Butter milk , karnemelk, ƒ.
Butter^bur, pestileniie wortel,/.
To bul/er . boteren , v.
Buttery^ fpijskamer, provifieka
mer, bottelarij, f.
Buttocks, billen, tn.
Button , knoop , w.
Button hole, knoop5gaf.
But -or.' maker ,Vno- , m,
To button, knoopen, toeknoo
pen, y.
Buttoning, knooping, f.
ButtrefSy ftut, fchraag , ƒ.
Buxow, blij ie, vrolijk, blijgeestig,
acj, to be buxoui, lustig , blijde
zijn, vrolijk zijn.
Bitxomnejs , vrolijkheid, blijgees-
tigheid , f
To buy , koopen , r. to buy upon
truß, le borg koopen.
Buyer, kooper,
To buzz, as bees, fnorren all
de bijcn, ruifchen, brommen,
gonzen, y.
Buzzard, havik, w.
Buzzer, brommer, gonzer, «.
Buzzing, gebrom , gcdommel,
pegcns, gefuis,
By, door, by, prep,; he was taught
by me, hij werd door mij on-
derwezen ; he reaps no benefit
by it, hij trekt er geen voor-