Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
BR O.
BUB.
55
gebroken.
Brokenly, gebrekkigU k.
Broker , makelaar , m.; to play the
broker y makelen.
Brokerage, makelaarsloon, n.
Broody broed, n teeli, f'. broed-
fel , gebroedlel, n.
Tofet or: broody te broeden zet-
ten, V,
Brovd'hen, broed-hen , ƒ.
To brood, broeden, te broeden
zetten, v.
brooding, uiibrocding, ƒ
Broody, broedsch, ad].
Brook , beek , ƒ
To brooky verdragen, nitflaan, v.;
to brook an a front, eenen hoon
verzwelgen.
Broorn , hei, f,; fweet^broom, fijne
hei, roode hei.
Broom, bizem, m,
Brootnflick, beztmflok;
Broth y vleeschfop, vleeschnat,
n.; to take fome brcth, wat
vleeschf>p nuttigen.
Brothel - houfe, hoerhuis, bor-
' deel, n.
Brother, broeder, m.
Brother in law, fchoonbroeder;
half brothir, Iialve broeder;
the hufband's brother, 's mans
broeder, zwager; fojlcr bro
thsr y minnebroeder, zuigge-
noot; twin brothers % tweeling
broeders; fworn brothers, eed»
genooten , vloekverwanten.
Brotherhood, broederfcliap, f.
Brother-(laughter y broedermoord,
m.
Brotherly, broederlijk, ady»
Brotherly loye y brocderlljlte lief.
de.
^fow, voorhoofd,wenkbraauw,/
eys- brows , wenk bran uwen ,
wlnkbraauwen; in the fweat of
his br(iws,\n het zweet zijns aan
fchijns; the brow of a hill, de
top van cenen berg, hairy
browed, groot van wenkbraau
wen.
Browbeaten, overfnorkt, over
hluft, adv,
f}> own, bruin , a brown-gtrl,
eene bruinette ; 10 r-ake brnw"»
bruinen , bruineren ; bro-wn
p.iper, graauw papier; '^roir/ï-
bitie^ bruin-hlaauw*
R ownifn, bruinachtig, adj.
Brown Jl'fdy, d^epe overdenking.
örowfe, fpruirjes.
To browjc, ff»ruit knabbelen, v.
Bruife, 'kneuzing, ƒ.
To brnife, kneuzen, pletteren,
ftöoten, V.
To brnife ont*s foot, zijnen vocc
kwètfenj to brnife in amoriar^
ftampen, of ftöoten in eenen
v\lzt\',tobruifealmonds, aman-
delen llooten.
Bruiftng , kneuzing , flooring
verplettering, ƒ.
Bruit, gerutht, geraas, n,
Brnmcl, wintcrsch, winterachtig,
a ƒ.
Brunt, asnval, floot, m.
B-ufh, bulh'l, boender m.
To '^'u'li away, zich fchiclijk
pakken.
Ihtile ' br'.pi , kannewasfchrr ;
brufi for ppinters , k wa«t; plais'
terer'*s hrufh, witkwast; pioe
brupi, fchoenborftel; brufii of a
foxtail, vosfenftaarts kwispcl.
B/uJu-maksr. fchuljermakcr.
Drujh, brupiwood, lijs , n, rijs-
bos, m,
To briipi, afvegen, fchuijojcn>boe-
nen , v.
BrnPisr ^ fchuijer, m,
Tobruple, kraken, knappen, v.
Brutal, onbefchoft, adj.
To brutalize, onbefchoft bejege*
nen.
Brute , onvernuftig, cUcrIyk
Brutiiïi, beestachtig, onbellhoft,
adf,
BruiiilJy, beestelij'c adv,
'Bruiipinefs , beestacht'ghcid ,
plotupherd , onbtfciiofilv.id , ƒ.
Bryor.y, wilde wijngaar'.i, m,
Bubble, bobbel, m, waterblaas,
waterbel, /.
C 4